Jak jednoduše a efektivně sladit zahradu s přírodou

V přírodě se neděje nic samoúčelně a vše mívá hlubší smysl, který nemusí být na první pohled zřejmý. Tím, že do fungujícího systému člověk neuváženě zasahuje a vychyluje jeho přirozenou rovnováhu ve svůj prospěch, se ve výsledku vždy projeví a nezřídka jako bumerang i vrátí. Nabízíme vám proto pár tipů, jak můžete přirozenou rovnováhu ve své zahradě opětovně nastolit nebo ještě více ukotvit. 

Prohlédněte si na ZahrAppce přírodní zahrady ve vašem okolí

Vytvářejte pestré květinové záhony 

Druhově bohaté výsadby trvalek a cibulovin, které poskytují hmyzu potravu, pomůžou zahradě ožít. Třeba náprstník je oblíbeným cílem čmeláků, sběrači nektaru a pylu si určitě najdou i bílý rmen barvířský a fialová květenství okrasného česneku. Pestře osázená plocha záhonu bude navíc během roku proměnlivá a stále v ní něco pokvete. 

Nespárujte zpevněné plochy maltou 

V mnoha zahradách jsou pochozí dlaždice uloženy v betonu a vyspárovány maltou. Péče o takové plochy je jednodušší, protože se na nich neujme plevel. Šetrnější k životnímu prostředí však je položit dlaždice do písku nebo štěrku. Tak se do cesty či terady bude moci vsakovat dešťová voda a v mezerách se usídlí drobní živočichové. Aby vám ve spárách nevyklíčil plevel, vysejte do nich např. mateřídoušky.

Které druhy letniček se samovolně přesévají

Používejte k výsevu bioosivo 

Některá specializovaná zahradnictví produkují rostliny šetrně k životnímu prostředí, tedy bez chemie. A od některých okrasných a užitkových rostlin je na trhu k dostání osivo z kontrolovaného biozemědělství. Pokud zvolíte geneticky ustálené odrůdy namísto moderních F1 kříženců, můžete sklidit jejich semena a vysít je v další sezoně (což se u F1 nedoporučuje kvůli nevyváženému potomstvu). 

Ptačí hnízdo s mláďaty
Info ikona

Vysazujte stromy a husté keře. Více ptáků znamená méně rostlinných škůdců.

Foto: Shutterstock

Vytvářejte místa k hnízdění 

Ptačí zpěv je nejpříjemnější zvuková kulisa, jakou si na zahradě lze představit. Navíc jsou mnozí ptáci užiteční, protože potírají různé škůdce a jejich larvy. Vyvěšením budek pomůžete například sýkorám a vrabcům při odchovu mláďat. Jen dejte pozor, aby se ke snůšce nedostaly kočky.

Plot z větví jako biotop pro drobné živočichy

Dejte přednost jednoduchým květům 

Růže s plnými květy sice vypadají nádherně, pro včely – medonosné i ty divoké – jsou však naprosto nezajímavé, protože téměř neobsahují pyl ani nektar. Plané růže a odrůdy s jednoduchými miskovitými květy toho hmyzu nabízejí mnohem víc. Také při výběru trvalek a letniček dejte přednost odrůdám s jednoduchými květy. 

Využívejte biologickou ochranu rostlin 

Kdo obhospodařuje užitkovou zahradu, chce sklízet. Nic však nezkazíte, když do zeleninového záhonu vysadíte i kvetoucí rostliny. Měsíček zahradní působí jako léčebná kúra pro půdu, protože potlačuje hlístice, které by jinak škodily kořenům užitkových rostlin. Květy brutnáku zase lákají opylovače, a mohou tak zvyšovat výnosy, kupříkladu plodové zeleniny.

Proč a jak přilákat do zahrady pestřenky

Zahradní jezírko
Info ikona

Voda znamená život, a jezírko k sobě proto brzy přiláká spoustu živočichů.

Foto: Shutterstock

Založte jezírko s různými hloubkami 

Založte jezírko – a nepotrvá dlouho, než k němu přiletí první vážky. Čím pestřeji je vodní nádrž navržena, tím bohatší je zpravidla druhové složení živočichů, kteří se v ní a v jejím okolí usadí. Důležité jsou různě hluboké zóny vody a druhově bohaté osázení. Do jezírka v přírodním duchu byste neměli vysazovat zlaté karasy. Břeh založte pokud možno plochý, aby se čtyřnožci, třeba ježci, kteří spadnou do vody, mohli vlastní silou dostat ven. 

Kompostujte zahradní odpad 

Organický materiál, jako posekaná tráva nebo listí, je příliš hodnotný na to, aby se vyhazoval do komunálního odpadu. Svěřte ho žížalám a mikroorganismům – ty ho promění v kompost. To je nejen vynikající hnojivo, ale také účinný prostředek na zlepšení půdy. Čím víc budete kompost používat, tím spíš budete moci omezit nákup hnojiv a substrátů. Tak ušetříte nejen své, ale i přírodní zdroje.

Koupací jezírko: po jaký typ se rozhodnout

Nabídněte ptákům na zahradě vodu 

Nejen za horkých dnů ptáci rádi využijí plochou mísu s vodou – ať už jako pítko, nebo jako bazén. Nádobu postavte tak, aby se k ní nemohly nepozorovaně dostat kočky. Jednou za týden pítko vyčistěte a především v létě denně měňte vodu, abyste chránili zvířata před chorobami.

Osázená suchá zídka
Info ikona

Suchá zídka funguje jako sluneční past, útočiště mnoha živočichů i místo pro suchomilné rostliny.

Foto: Shutterstock

Postavte a osázejte suchou zídku

Zídka z kamenů tvoří v zahradě jedinečný prvek. Suchá zídka je budována „nasucho“ – tedy bez malty. Různě velké spáry mezi přírodními kameny tak mohou být zčásti vyplněny skalničkami, část jich ale zůstane prázdná. Tam se mohou nastěhovat ještěrky, slepýši nebo brouci a pavouci.

Trvalky, které rostou i v mělkých půdách

Vysazujte do zahrady divoké dřeviny 

Stromy a keře, které jsou doma ve střední Evropě, jako je bez černý, dřín obecný, hloh nebo brslen, mají mnoho výhod: jsou odolné a nenáročné na péči, takže se obejdete bez chemických prostředků na ochranu rostlin. Jejich květy a plody jsou navíc důležitým zdrojem potravy pro mnoho živočichů. Pokud je vysadíte jako živý plot, poslouží jako hnízdiště a také úkryt pro živočichy. 

Ozeleňte všechny okolní zdi 

Zelené „šaty“ pro domovní zeď, kůlnu nebo garáž citelně zpříjemňují místní mikroklima. Z listů se totiž odpařuje značné množství vody, což snižuje teplotu v okolí – a to oceníte zvlášť za horkých dní. Hustá zeleň přísavníku a opletky je také životním prostorem pro ptáky a hmyz. Květy břečťanu, které se objevují v pozdním létě, poskytují potravu včelám v době, kdy už o ni začíná být nouze. 

Do čeho investovat v udržitelné zahradě

Luční porost
Info ikona

Luční porost je oproti trávníku druhově pestrý a nenákladný.

Foto: Shutterstock

Nechte v trávníku luční ostrovy 

Dokonalý anglický trávník potřebuje spoustu péče – a ta se dost často neobejde bez chemických přípravků. Máte-li v úmyslu šetřit životní prostředí, je dobré se takovým prostředkům vyhnout. Plocha intenzivně udržovaného trávníku je navíc druhově chudá. Chcete-li v zahradě podpořit přirozenou bohatost druhů, můžete na části zeleného koberce omezit sekání trávy a dosít do něj plané rostliny, jako jetel, pampelišky a kopretiny.

Připravte domov pro ježky 

Ježek si rád staví hnízdo pod hustým živým plotem nebo hromadou větví. Zdatnému lovci plzáků a slimáků ale můžete také připravit úkryt v klidném koutě zahrady, například z převráceného koše, do kterého vystřihnete vchod a který vystelete mechem a slámou. „Ježčí dům“ nakonec zakryjte větvemi. 

Nenechte půdu na záhonech holou 

V přírodně vedených zahradách se pokud možno vyhýbejte plochám bez vegetace, protože holá půda rychle vysychá nebo se naopak za deště rozbahní. Navíc se chybějící vrstva rostlin negativně odrazí na životě v půdě. V okrasných záhonech se o ochrannou přikrývku postarají nízké, rychle rostoucí trvalky, v užitkové zahradě se doporučuje mulčování mezi rostlinami a řadami záhonů. K tomu se nabízí tenká vrstva posečené trávy nebo třeba listy reveně.

Jak založit květnatou louku

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada