Pozvánka na ranní koncerty ptáků

Těžko k uvěření, že každé ráno posloucháme stejný koncert – se stejnými sólisty a vždy ve stejném pořadí. Každý ptačí druh ale začíná v ranních hodinách zpívat v určitou dobu a ve stanoveném pořadí tak přesně, že by se podle nich daly řídit hodinky. 

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Info ikona

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)  je skvělý imitátor. Do svého zpěvu často přimíchává zvuky z okolí i hlasy jiných ptáků.

Foto: Shutterstock

Ráno střídá jeden ptačí zpěvák druhého

Červenka začíná svůj zpěv přesně hodinu a dvacet minut před východem slunce, pěnkava obecná spustí o padesát minut později a špaček má vystoupení přesně deset minut po východu slunce. Důvod? Pro jednotlivé druhy je startovním signálem určitá přesně daná intenzita světla. Ranní koncert tak trvá skoro dvě hodiny, přičemž jeden ptačí druh střídá druhý.

Proč je to tak a proč ptáci nezpívají všichni současně, zjistili ornitologové: nezpívají totiž pro radost, nýbrž proto, aby nalezli partnera a uhájili svůj revír. A aby zpěv ptačího druhu nezanikl ve všeobecné vřavě, ukázalo se jako výhodné, když kos, sýkory a další druhy mají své geneticky stanovené „časové okno“, v kterém zazní jen zpěv jejich vlastního druhu.

Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Info ikona

Zpěv červenky obecné (Erithacus rubecula)  není moc známý a navíc ani hlasitý, takže v ranním ruchu měst často zaniká.

Foto: Shutterstock

Ptačí námluvy a hájení revíru po páření

Máme mimochodem tu čest s jen čistě mužským sborem, protože ve většině případů jsou to samečci, kteří chtějí hlasitým zpěvem zapůsobit na samičky a přilákat je. Ptačí pánové, kteří zpívají nejvytrvaleji a nejhlasitěji, mají u ptačích dam nejlepší šance. Prokazují totiž, že mají v pořádku plíce i hlasivky a že tedy i jejich potomci pravděpodobně budou zdraví a silní.Po páření zpěvem především hájí svůj revír. Proto je koncert často nejhlasitější během sezení na vejcích. Když se mláďata vyklubou, všechno se trochu zklidní, protože ptačí otcové už nemají čas na ranní koncerty. 

Ptačí zpěvy místo ranního budíku

Pokud tou dobou už dokážete rozlišit jednotlivé druhy a budíte se přesně při zpěvu pěnkavy, o svůj obvyklý budík nepřijdete. Protože slunce až do poloviny června každý den vychází o něco dříve, posouvá se i ptačí koncert odpovídajícím způsobem směrem dopředu. Roli hraje i bydliště: na západě vychází slunce trochu později než ve východních oblastech červenka tedy v Beskydách už umlká, zatímco v Krušných horách teprve začíná zpívat.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada