Spícího ježka v zimě na zahradě nerušte

Na podzim a začátkem zimy je potravy pro ježky stále méně a tento stav trvá až do jara. Aby ježci toto několik měsíců trvající období přežili, upadají do hlubokého spánku – hibernují. Kromě nedostatku potravy vedou ježky k zimní spánku i krátké dnynízké teploty a změny tlaku. Všichni ježci tudíž hledají na zimu úkryt, který se snaží co nejvíc utěsnit. 

Než se uloží ke spánku 

Před upadnutím do zimního spánku ježci potravu už nepřijímají nebo jen minimálně, jejich látková výměna se zpomaluje. První se ukládají k spánku samečci, protože samičky potřebují čas k dostatečnému zotavení po odchovu potomků. Na jaře se naopak první budí samci. Na podzim i na jaře, kdy je nedostatek potravy, si tak samci a samičky při hledání něčeho k snědku nekonkurují.

Ježek na mechu

Idylický obrázek. Najdete-li v zimě ale venku vysíleného ježka, opravdu vysíleného, ujměte se ho a kontaktujte některou ze záchranných stanic pro volně žijící živočichy – Zvíře v nouzi. 

Co se děje s ježkem v zimě 

Při hibernaci poklesne teplota ježků z 35 až na 5–1 °C. Celý metabolismus jejich těla se výrazně zpomalí – počet dechů klesne z 50 na 10 za minutu a tep z 200 až 250 na pouhých 5 až 10 za minutu. Cílem celého procesu je snížit spotřebu energie na minimum. Ježci spící v teple tak mají paradoxně větší spotřebu energie a více hubnou. 

Během zimního spánku mohou ježci zhubnout až o 40 % své váhy. Pokles hmotnosti závisí na délce hibernace a spotřebě tukových zásob. Platí, že čím je ježek starší, tím vyšší má hmotnost a větší je také podíl tělesného tuku na celkové váze a tím i šance na přežití zimy.

Dva druhy tukových zásob 

Tuk, který se ježkům během sezony ukládá do zásoby, je dvojího druhu – bílý a hnědý. První slouží k udržení základních životních funkcí během spánku, druhý představuje záchranu při poklesu teploty těla pod bod mrazu. Hrozí-li tedy ježkovi umrznutí, začne čerpat energii z hnědého tuku. Opakovaná probouzení a odběry z těchto zásob mohou ale vést k vyčerpání a uhynutí příliš mladých nebo slabých ježků. 

Ježci přitom prospí zhruba jen 80 % z celé hibernace. Během zimy se průběžně probouzejí na různě dlouhou dobu, někdy i na pár dní, což je náročné na spotřebu energie. Jedním z možných vysvětlení je test nebo restart metabolismu. 

Spíme. Prosíme, nebudit! 

I v bdělém stavu zůstávají ježci ale v zatepleném úkrytu. Pokud při práci na zahradě narazíte nečekaně na ježčí hnízdo, nechte ho být tak, jak je. Pokud jste ho již omylem narušili, rychle ho uveďte do původního stavu. Ať už ježek v hnízdě spí nebo ne, nemá mimo něj šanci přežít. Není-li už možné místo s hnízdem obnovit, přeneste ježka i s hnízdem na jiné. Hnízdo umístěte třeba k patě dřevníku, pod desku opřenou o stěnu, utěsněte okolní prostor a místo opatrně zazimujte.

Čerpáno z knížky Ježek na zahradě z vydavatelství Grada.

 

Predplatne