Kobercový trávník krok za krokem

Kobercový trávník je možné pokládat od dubna do října. Využívání trávníku urychlíte o několik týdnů, počítejte ale s vyššími náklady. Některým pracím se navíc stejně nevyhnete. 

Odstraňte z plochy kameny, staré drny a plevele

Dokonalé ujmutí travních koberců zajistí kromě správného postupu pokládky především příprava půdy. Z plochy určené pro nový trávník odstraňte všechny kameny a plevele, zvláště ty vytrvalé. Trávník zničený letním suchem je nutné zbavit i původního travního drnu.

Co s trávníkem vypáleným od slunce

Spojování travních pásů
Info ikona

Mezery mezi travními pásy by měly být minimální. Koberce pokládejte v "cihlovém" vzoru.

Foto: Shutterstock

Půdu zkypřete, vyrovnejte a nechte slehnout

Horní vrstva půdy o síle 10 až 15 cm musí být zkypřená, příp. pohnojená, ale hlavně srovnaná do roviny. Půdu následně zavlažte, nechte slehnout a po dvou třech dnech rovinu znovu zkontrolujte, doopravte a zeminu utužte travním válcem. Správně by měla být zpevněná tak, abyste na ní po přejití nenechávali stopy. Stejný postup přitom platí jak pro stávající půdu, tak pro čerstvě navezenou. V den pokládky musí být vlhká.

Na kdy travní koberce objednat a kolik

Travní koberce objednávejte vždy až na den pokládky, ideálně hned na ráno. K jednoduché ploše trávníku objednejte vždy rezervu ve výši zhruba 5 %, ke složitějšímu tvaru až 10 % koberců navíc. Kobercový trávník se dodává stočený do rolí, které byste měli položit do osmi hodin po dodávce, nejpozději do 24 hodin po sloupnutí koberců. Role skladujte vždy ve stínu a za horka je zavlažte, aby nezaschly. 

Vápnit, nebo nevápnit trávník? A jak moc?

Řezání kobercového trávníku
Info ikona

Přesahující části travních koberců ořežte ostrým nožem.

Foto: Shutterstock

Jak postupovat při pokládce travního koberce

Povrch půdy lehce zvrásněte pomocí hrábí – koberce se s ní pak lépe propojí. Pásy trávníku pokládejte rovnoběžně s nejdelší stranou vymezené plochy. Na zahradách se závlahou postupujte podle jejích sekcí a ve svahu zatravňujte shora dolů a pozor, vždy šikmo. Jednotlivé pásy k sobě přikládejte natěsno  nesmějí se překrývat ani umožňovat vznik mezer. Spoje mezi pásy na sebe nesmějí napříč řadami navazovat (stejně jako cihly při stavbě zdí). Položené koberce ihned zavlažujte.

Přesah travních pásů ořežte, ve svahu je zajistěte

Přesahující části koberců na okrajích plochy odřezávejte ostrým nožem. Využití najdou v místech, kde bude potřeba trávník naopak nastavit a doplnit. Pásy na okrajích trávníku a také ve svahu zajistěte proti posunu.

Jak chránit a uskladňovat ornici

Válcování trávníku
Info ikona

Na závěr travní pásy zavlažte a přejeďte zahradním válcem.

Foto: Shutterstock

Na travní pásy nevstupujte, jen je uválcujte

Na položené pásy trávníku už nevstupujte, max. po širokém dřevěném prkně. Trávník po dokončení pokládky pouze uválcuje, a to šikmo na položené koberce.

Zakořenění kobercového trávníku a jeho závlaha

Během prvních dvou až tří týdnů po trávníku vůbec nechoďte, aby co nejlépe zakořenil. S ohledem na počasí ho však průběžně zavlažujte – raději menším množstvím vody a častěji (i třikrát denně). Úspěšnost zakořenění zjistíte opatrným nadzvednutím vybraného travního pásu. Nejde-li už zvednout, zakořenil a můžete po něm začít chodit. Stále ho však denně zavlažujte.

Co s trávníkem v době sucha

První hnojení a sečení kobercového trávníku

Hnojit je možné trávník zhruba po měsíci od pokládky. Je-li to možné, použijte dlouhodobě působící hnojivo a aplikujte ho posypovým vozíkem – hnojení bude rovnoměrnější. Posekat můžete trávník ve chvíli, kdy doroste do výšky 8 cm, nejdříve ale po dvou až třech týdnech od pokládky. Zkraťte ho ale max. o třetinu výšky a sekačkou po trávníku přejíždějte šikmo ke směru položených pásů. 

Dosev trávníku a odstraňování plevelů

V případě, že se v trávníku objeví prázdná místa, dosejte je odpovídajícím travním osivem. Pokud se v travní ploše objeví plevele opatrně je vypichujte i s kořeny. Po měsíci už se o položený trávník starejte jako o běžný travní porost.

Jak založit květnatou louku

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada