Kobercový trávník krok za krokem

Kobercový trávník je možné pokládat od dubna do října. Využívání trávníku urychlíte o několik týdnů, počítejte ale s vyššími náklady. Některým pracím se navíc stejně nevyhnete. 

Odstranění kamenů, starého drnu a plevelů Dokonalé ujmutí travních koberců zajistí kromě správného postupu pokládky především příprava půdy. Z plochy určené pro nový trávník odstraňte všechny kameny a plevele, zvláště ty vytrvalé. Trávník zničený letním suchem je nutné zbavit i původního travního drnu.

Spojování travních pásů

Mezery mezi travními pásy by měly být minimální. Koberce pokládejte v "cihlovém" vzoru.

Zkypření, vyrovnání a slehnutí půdy Horní vrstva půdy o síle 10 až 15 cm musí být zkypřená, příp. pohnojená, ale hlavně srovnaná do roviny. Půdu následně zavlažte, nechte slehnout a po dvou třech dnech rovinu znovu zkontrolujte, doopravte a zeminu utužte travním válcem. Správně by měla být zpevněná tak, abyste na ní po přejití nenechávali stopy. Stejný postup přitom platí jak pro stávající půdu, tak pro čerstvě navezenou. V den pokládky musí být vlhká.

Pravidla pokládky Travní koberce objednávejte vždy až na den pokládky, ideálně hned na ráno. K jednoduché ploše trávníku objednejte vždy rezervu ve výši zhruba 5 %, ke složitější tvaru až 10 % koberců navíc. Kobercový trávník se dodává stočený do rolí, které byste měli položit do osmi hodin po dodávce, nejpozději do 24 hodin po sloupnutí koberců. Role skladujte vždy ve stínu a za horka je zavlažte, aby nezaschly. 

Řezání kobercového trávníku

Přesahující části travních koberců ořežte ostrým nožem.

Vlastní pokládka Povrch půdy lehce zvrásněte pomocí hrábí – koberce se s ní pak lépe propojí. Pásy trávníku pokládejte rovnoběžně s nejdelší stranou vymezené plochy. Na zahradách se závlahou postupujte podle jejích sekcí a ve svahu zatravňujte shora dolů a pozor, vždy šikmo. Jednotlivé pásy k sobě přikládejte natěsno  nesmějí se překrývat ani umožňovat vznik mezer. Spoje mezi pásy na sebe nesmějí napříč řadami navazovat (stejně jako cihly při stavbě zdí). Položené koberce ihned zavlažujte.

Řezání a zajištění koberců Přesahující části koberců na okrajích plochy odřezávejte ostrým nožem. Využití najdou v místech, kde bude potřeba trávník naopak nastavit a doplnit. Pásy na okrajích trávníku a také ve svahu zajistěte proti posunu.

Válcování trávníku

Na závěr travní pásy zavlažte a přejeďte zahradním válcem.

Omezený vstup a válcování Na položené pásy trávníku už nevstupujte, max. po širokém dřevěném prkně. Trávník po dokončení pokládky pouze uválcuje, a to šikmo na položené koberce.

Zakořenění a závlaha Během prvních dvou až tří týdnů po trávníku vůbec nechoďte, aby co nejlépe zakořenil. S ohledem na počasí ho však průběžně zavlažujte – raději menším množstvím vody a častěji (i třikrát denně). Úspěšnost zakořenění zjistíte opatrným nadzvednutím vybraného pásu. Nejde-li už zvednout, zakořenil a můžete po něm začít chodit. Stále ho však denně zavlažujte.

První hnojení a sečení Hnojit je možné trávník zhruba po měsíci od pokládky. Je-li to možné, použijte dlouhodobě působící hnojivo a aplikujte ho posypovým vozíkem – hnojení bude rovnoměrnější. Posekat můžete trávník ve chvíli, kdy doroste do výšky 8 cm, nejdříve ale po dvou až třech týdnech od pokládky. Zkraťte ho ale max. o třetinu výšky a sekačkou po trávníku přejíždějte šikmo ke směru položených pásů. 

Dosev a plevele V případě, že se v trávníku objeví prázdná místa, dosejte je odpovídajícím travním osivem. Pokud se v travní ploše objeví plevele opatrně je vypichujte i s kořeny. Po měsíci už se o položený trávník starejte jako o běžný travní porost. 

 

Predplatne