Koupací jezírko: pro jaký typ se rozhodnout

Přírodní koupací jezírka jsou rozdělena na užitkovou zónu určenou ke koupání a regenerační zónu, která slouží k úpravě vody. Podle poměru užitkové a regenerační zóny a míře využití techniky se koupací jezírka dále rozdělují na tři typy.

Hledá se koupací jezírko a biobazén roku 2021

Logo soutěže Koupací jezírko roku 2021
Info ikona

Úspěšné realizace koupacích jezírek si můžete prohlédnou na webu Asociace biobazénů a jezírek, která pořádá i soutěž o Koupací jezírko roku.

Zdroj: Asociace biobazénů a jezírek

Přírodní koupací jezírko

Tento typ koupacího jezírka imituje stojatou vodu v tůni nebo rybníku. Jezírko není vybaveno žádným technickým zařízením a úprava vody probíhá prostřednictvím planktonu a sedimentací ve všech zónách. Voda může mít přirozený zákal. 

Užitková zóna hloubku 2–2,5 m a je výrazně oddělena od regenerační zóny, která tvoří polovinu až dvě třetiny celkové plochy jezírka. Rozdílná hloubka vody a vyšší obsah fosforu v jezírku umožňuje využít širokou škálu rostlin ponořených, plovoucích i pobřežních. Rostliny odčerpávají z vodního prostředí živiny a zvětšují povrch vodního díla, čímž nabízejí větší plochy pro bakterie, řasy a jiné organismy. Fotosyntéza rostlin dodává vodě kyslík.

Péče o jezírko není příliš náročná. Ponořené rostliny je potřeba v srpnu posekat a odstranit, čímž zároveň dojde i k odstranění přebytečných živin v jezírku. Pobřežní rostliny se stříhají na podzim a (nebo) na jaře. Dvakrát ročně je potřeba odsát ze dna jezírka sediment.

Jak funguje čištění vody v přírodním jezírku

Koupací jezírko s odsáváním hladiny 

U tohoto typu jezírka se omezuje přísun živin odsáváním nečistot z hladiny pomocí skimmeru a čerpadla. Zároveň s tím se však likviduje zooplankton, proto se odsávání nečistot omezuje na maximálně dvě hodiny denně. Polovina celkové plochy jezírka je určena pro užitkovou a polovina pro regenerační zónu. Péče o jezírko je podobná jako u typu I., navíc je potřeba udržovat čerpadlo a pravidelně vyprazdňovat skimmer. 

Koupací jezírko s mineralizačním filtrem 

Poměr užitkové a regenerační zóny může být 6040 %. Tento typ jezírka je navíc vybaven mineralizačním filtrem, který vlastně nahrazuje činnost zooplanktonu. Mineralizační filtr zachycuje fytoplankton a přeměňuje jej na živiny. Musí být kombinován se zařízením, které váže fosfor, jinak by se mineralizované živiny dostaly zpět do koloběhu jezírka a opět se staly potravou pro fytoplankton, zejména vláknité řasy. Toto řešení je vhodné v situaci, kde se občas nárazově zvýší počet koupajících se osob. Péče je obdobná jako u jezírka typu II. 

Biobazén: který typ si vybrat a jak se o něj starat

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada