Co chutná a nechutná slimákům

Mezi plže spadají nejen hlemýždi, které zahrádkáři ještě tolerují, ale i slimáci a plzáci, jejichž spotřeba často překračuje meze. Předně vyhledávají mladé, šťavnaté a živinami nabité listy, které ještě nejsou moc tuhé. V oblibě mají zvláště malé semenáčky rostlin a zdravé a pečlivě ošetřované rostliny. Platí také, že po dlouho očekávaném dešti sežerou téměř všechno a při chuti jsou i během deštivého období, kdy se snáze pohybují zahradě.

Co jsou to dešťové zahrady

Plži útočí a rostliny se brání 

Kvůli žravým "predátorům" se u některých rostlin naštěstí vyvinul obranný mechanismus v podobě látek, které plžům vyloženě nechutnají. Odborně se tomu říká chemická ekologie. Bohužel k plnému rozvoji této schopnosti rostlin dochází až po překonání stádia semenáče. Ideální je proto předpěstovat si sadbu doma na parapetu, ve skleníku nebo na ploše vysypané ostrohranným pískem a ven je zasadit až ve velikosti, při které se už nájezdu plžů samy ubrání nebo ho alespoň ustojí.

Jak se rostliny mezi sebou dorozumívají

Konec slizkých slimáků

Další vlastností, která plže odrazuje od konzumace jsou ochlupené a příliš tvrdé listy. Na bezbranné rostliny, které jsou pro plže lahůdkou, se doporučuje alespoň aplikovat roztok s výluhem z česneku. Postřik je však nutné po každém dešti znovu obnovit.

Redukce škod způsobených plži spočívá rovněž ve vytvoření podmínek pro život přirozených nepřátel plžů, tzn. ježků, žab, ještěrek a některých ptáků.

Beruška: brouk, který nechutná ptákům

Rostliny, které slimákům nechutnají

Rostliny, které slimákům nechutnají a míjejí je bez povšimnutí, můžete vysadit do záhonů mezi ostatní trvalky a letničky. Pokud z nich například vytvoříte lem kolem výsadby, můžete mlsné predátory od návštěvy záhonu odradit. Ale i namátkou vysazené, vyseté nebo přeseté rostliny dokážou slimákům život znesnadnit, třeba divizna a její velké plstnaté listy... Z dalších rostlin uveďme dlužichu, lichořeřišnici, srdcovku, kontryhel, levanduli, kostival nebo pivoňku či bergénii.

Které levandule u nás přezimují a které ne

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada