Zahrada blíž k přírodě

Zahrada jako útočiště drobných živočichů

Zahrada založená po vzoru přírody na venkově a v příměstských čtvrtích přirozeně zapadá do okolí. Ve městě se stane útočištěm pro mnoho zajímavých druhů zvířat. Je vytvořena především z domácích druhů rostlin. Vítané jsou staré stromy s dutinami, husté, trnité keře, pařezy a hromady tlejících větví a polen – tedy „nepořádek“, který je v jiných zahradách včas uklizen. Právě tady si najdou ideální prostředí ptáci, ježci, plchové, světlušky i další živočichové.

Ale ani přírodní úprava není nespoutanou divočinou. Také tento typ zahrady potřebuje pečlivé plánování a následnou péči. Je třeba pravidelně prosvětlovat nejen porosty dřevin, ale také omezit růst oddenkatých trav, které potlačují luční květiny. Pomůže i včasné propletí semenáčků divizen či náprstníků, kterým se u vás až příliš daří. Stromy a keře by neměly přesahovat přes plot.

Co se osvědčilo v přírodních zahradách

Zejména zpočátku můžete přírodě trochu pomoci vysetím semen planých květin nebo výsadbou mladých dřevin. Čím víc nároky těchto druhů odpovídají podmínkám vaší zahrady, tím větší máte naději, že se zde trvale usídlí a začnou se přirozeně šířit. Jakmile se rostliny na zahradě uchytí, přicházejí také živočichové. Myslete na ně už při výběru květin: dobromysl, mateřídouška, hlaváč a celík lákají mnoho motýlů, pestřenek i včel samotářek.  

Ideálním ohraničením přírodní zahrady je hustý živý plot z keřů, které kvetou a přinášejí jedlé plody. Rozložité keře, jako je hloh, černý bez, dřín či jeřáb, na malé zahradě nahraďte skupinkou menších keřů – například planých růží, ptačího zobu a dřišťálu. Keře zajistí potravu pro domácí druhy ptactva a také poskytnou dalším druhům živočichů ochranu a úkryt, husté větve umožní ptactvu hnízdění, spadané listy jsou potravou pro mikroorganismy či drobný hmyz.

Zahradní jezírko
Info ikona

Zahradní jezírko poskytne domov žábám, čolkům a vážkám.

Foto: Shutterstock

Rostliny na výsluní nebo do stínu 

Do přírodní zahrady vybírejte rostliny, které se vyskytují v přirozených okolních porostech. Na slunci dobře rostou kopretina, divizna, tužebník a řebříček.  

Ve stínu bude prospívat orlíček, náprstník, oměj, kakost a udatna. Při výběru rostlin se řiďte převažujícím podložím, respektujte nároky vápnomilných a vápnostřežných rostlin.  

Vlhká a suchá místa v zahradě

Ani voda by v přírodní zahradě neměla chybět. Brzy po založení jezírka se objeví první vážky. O něco později za nimi přijdou i čolci a žáby, kteří hledají místo pro nakladení vajíček.  

Suchá zídka je životním prostředím pro ještěrky a slepýše. Protože takřka na každé zahradě jsou výškové rozdíly nebo je potřeba oddělit jednu část zahrady od druhé, je většinou snadné začlenit suchou zídku do návrhu přírodní zahrady. Na slunci ve spárách mezi kameny dobře poroste rozchodník či netřesk, ve stínu sleziník.

Hmyzí domečky
Info ikona

Včelám samotářkám a jinému hmyzu nabídněte úkryt v tzv. hmyzím hotelu.

Foto: Shutterstock

Přírodní detaily, na kterých záleží 

  • V přírodních úpravách dávejte přednost domácím planým rostlinám. Vhodné jsou ty, které rostou v blízkém okolí. Na zahradě se usídlí bez vylepšování půdy a snadno se šíří na nejvhodnější místa. Můžete vysazovat i zdomácnělé plané rostliny z jiných oblastí nebo málo prošlechtěné zahradní trvalky.
  • „Nepořádek“ – například hromady větví a starý pařez či položený kmen – je úkrytem pro ježky, slepýše a početné skupiny nejrůznějšího hmyzu.  
  • Dřevěné prvky by neměly být chemicky ošetřeny, proto se používá trvanlivé dřevo douglasky nebo modřínu. 
  • Potoční koryto, jezírko nebo mělká louže jsou ideálním životním prostředím pro domácí rostliny a živočichy.  
  • Škůdce a choroby udržujte v přijatelných mezích mírnými prostředky. V ideálním případě se přirozenou cestou vytvoří rovnováha mezi užitečnými a škodlivými živočichy.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada