Které druhy letniček se samovolně přesévají

Řada zahrádkářů si sazenice letniček kupuje, ale je možné si je i předpěstovat nebo vysít přímo na záhon. V obou případech musí být záhon pečlivě zbavený plevelů, prokypřený a urovnaný. A pak je tu ještě třetí možnost – přesévající se letničky. Těm stačí připravit záhon jen jednou, a pak už se jen těšit z každoročně se opakujících květů.

Vyzkoušejte výsev rostlin pomocí koulí známých jako seed balls

Rostliny, které se šíří samovýsevem 

Opakované množení a šíření letniček (ale i dvouletek nebo krátkověkých trvalek) samovýsevem je ideálním řešením zvláště do zahrad, v nichž jejich majitelé netrvají na dokonalých a do detailu promyšlených záhonech. Přesévající se druhy totiž cestují po zahradě a každý rok vás překvapí tím, že se objeví někde jinde. Každopádně to zvládnou samy a váš zásah není nutný. Předností samovýsevů je i úspora za každoroční nákupy sazenic nebo semen – pořídíte je jen jednou a pak už to necháte na nich. 

Pokud byste přesto chtěli do přesevů zasáhnout, můžete tak učinit už v době, kdy na rostlinách dozrávají semena. Stačí květenství se semeny odstřihnout a semena vysypat tam, kam si přejete. O něco náročnější možností je nechat samovýsev na přírodě, a až na jaře vzešlé semenáče z nevhodných míst přesadit jinam.

Jak vytvořit z třicetimetrového bytu útulné útočiště

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada