DIY: jak postavit přírodní suchou zídku

U suché zídky se jednotlivé kameny ukládají tak, aby i bez použití stavebních pojiv byla stavba stabilní. Na rovině není proto třeba komplikovaně řešit statiku. Platí však všeho s mírou – rozčlenění zahrady zídkou nebo zídkami by mělo mít vždy smysl. Zohledněte tudíž plochu pozemku a výšku a délku zídky. Jelikož suchou zídku pohromadě drží jen váha kamenů, neměla by do výšky překročit metr a půl.  

Zahradu v mírném svahu mohou suché zídky rozčlenit na terasy. Při stavbě je ovšem nutné počítat s působením vody a možným sesuvem půdy, proto u každého svahu berte v úvahu jeho plochu, sklon a složení. Na prudké svahy není suchá zídka vhodná. 

Co musí suchá zídka splňovat 

Základy suché zídky by měla tvořit 20–40 cm vysoká vrstva štěrku, do něhož je nutné umístit drenážní hadici. Zvláště u opěrné suché zdi může zadržovaná voda způsobit její protržení. Proto musí být za zídkou a pod ní vybudováno ze zhutnělého štěrku tzv. sběrné lože a mezi spodními kameny zdi by měly být vsakovací mezery. Zeď vyšší než metr, musí mít už mrazuvzdorné základy.  

Šířka paty zdi by měla odpovídat třetině její výšky. Kameny se na sebe skládají a příčně provazují od největších v dolní části zdi až po nejmenší v koruně a průběžně se prosypávají půdou. Svislé spáry mezi kameny na sebe nesmějí navazovat. Klíčová je i provázanost, tj. pokládání kotevních kamenů neboli vazáků napříč zdí, kolmo na kameny skládané podélně, tzv. běhouny. Spáry suché zídky se osazují skalničkami.  

Z materiálů jsou pro suchou zídku vhodné např. pískovec, vápenec nebo břidlice. V jedné zahradě použijte vždy ale jen jeden druh. Pozor, kameny by neměly být zvětralé nebo poškozené. 

 

Predplatne