DIY: jak postavit přírodní suchou zídku

U suchých zídek se jednotlivé kameny ukládají tak, aby i bez použití stavebních pojiv byly stabilní. Přes krásu a oblibu suchých zídek však platí, že by se v zahradách měly využívat jen v rozumné míře – rozčlenění zahrady zídkou nebo zídkami by mělo mít smysl. Zohledněte proto před jejich stavbou plochu pozemku a výšku a délku zídky.

Který materiál vybrat pro zpevněné plochy

Suchá zídka na rovině i v mírném svahu

U suché zídky na rovině není třeba komplikovaně řešit statiku. Jelikož suchou zídku ale drží pohromadě jen váha kamenů, neměla by do výšky překročit metr a půl.

Zahradu v mírném svahu mohou suché zídky rozčlenit na terasy. Při stavbě je ovšem nutné počítat s působením vody a možným sesuvem půdy, proto u každého svahu berte v úvahu jeho plochu, sklon a složení. Na prudké svahy není suchá zídka vhodná. 

Trvalky, které rostou i v mělčích půdách

Co musí suchá zídka splňovat 

Základy suché zídky by měla tvořit 20–40 cm vysoká vrstva štěrku, do něhož je nutné umístit drenážní hadici. Zvláště u opěrné suché zdi může zadržovaná voda způsobit její protržení. Proto musí být za zídkou a pod ní vybudováno ze zhutnělého štěrku tzv. sběrné lože a mezi spodními kameny zdi by měly být vsakovací mezery. Zeď vyšší než metr, musí mít už mrazuvzdorné základy.  

Šířka paty zdi by měla odpovídat třetině její výšky. Kameny se na sebe skládají a příčně provazují od největších v dolní části zdi až po nejmenší v koruně a průběžně se prosypávají půdou. Svislé spáry mezi kameny na sebe nesmějí navazovat. Klíčová je i provázanost, tj. pokládání kotevních kamenů neboli vazáků napříč zdí, kolmo na kameny skládané podélně, tzv. běhouny. Spáry suché zídky se osazují skalničkami.

Deset kvetoucích rostlin do sušší půdy

Z čeho postavit suchou zídku

Z materiálů jsou pro suchou zídku vhodné např. pískovec, vápenec nebo břidlice. V jedné zahradě použijte vždy ale jen jeden druh. Pozor, kameny by neměly být zvětralé nebo poškozené. 

Které levandule u nás přezimují a které ne

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada