Jak založit květnatou louku

Rozkvetlá louka k české krajině patří. Jde o stabilní a rozmanité přírodní společenstvo běžných i méně známých rostlin a živočichů, které je nejen krásné, ale i nenáročné na údržbu a hlavně – odolné vůči klimatickým výkyvům. Pokud dáte přednost kvetoucí louce před běžným trávníkem, vyberte si takový typ lučního porostu, který se do klimatických a půdních podmínek vaší zahrady hodí a postupujte následovně.

Černohlávek obecný (Prunella vulgaris)
Info ikona

Součástí lučního porostu bývá i černohlávek obecný (Prunella vulgaris).

Foto: Shutterstock

Jak připravit půdu před založením louky

 • Louku zakládejte vždy na připravenou plochu, nikdy ne do stávajícího trávníku. V konkurenci rychle rostoucích travin by nemělo luční osivo šanci. 
 • Půdu předně zbavte plevelů, zvláště těch vytrvalých, jako je třeba pýr nebo bršlice. Zeminu poté zryjte, hroudy rozbijte, odstraňte kameny a organické zbytky, půdu uhrabte a nechte uležet. 

Luční porost nehnojte ani neošetřujte herbicidy 

 • Připravenou půdu ani vzešlou louku nehnojte. Podpořili byste v růstu rostliny vyžadující dusík, např. šťovík nebo kopřivu, které by luční porost za čas nahradily. Luční druhy rostlin využívají dostupné živiny a hnojení tudíž nepotřebují. 
 • Možné není ani použití herbicidů, protože luční osivo je druhově hodně rozmanité.
Kmín kořenný (Carum carvi)
Info ikona

V lučním osivu se nezřídka nacházejí i semena kmínu kořenného (Carum carvi).

Foto: Shutterstock

Složení osiva pro luční porost

 • V osivu převažují kvetoucí květiny nad travinami. Trávy se totiž vyvíjejí a rostou rychleji a mohly by nad vznikajícím lučním porostem převládnout. Proto nikdy k osivu pro založení louky nepřidávejte další travní semena. 
 • Existují sice směsi pro nedočkavce, které mají vyšší podíl trav a vzejdou dříve, avšak na úkor lučních květin. Ani do těchto osiv ale žádná další semena nepřidávejte – narušili byste rovnováhu v druhovém zastoupení. 

Kdy vysévat květnatou louku

 • K výsevu květnaté louky je ideální jaro nebo podzim, a to kvůli dostupné vláze. Máte-li na zahradě těžší a vlhčí půdu, vysévejte nejlépe od dubna do maximálně června. 
 • Pro lehké a suché půdy je vhodnější co nejzazší podzimní výsev, aby nestihly vyklíčit plevele. Semena lučních trav vzejdou následující jaro.
Kohoutek luční (Silene flos-cuculi)
Info ikona

Na loukách bývá zastoupen i kohoutek luční (Silene flos-cuculi).

Foto: Shutterstock

Ruční výsev květnaté louky

 • Luční osivo je velice jemné. Osvědčeným způsobem k jeho výsevu je rozdělit danou plochu na několik stejně velkých části a na stejný počet dílů rozdělit i osivo. Semena pak smíchejte se suchým pískem – usnadní výsev a osivo lépe uvidíte. 
 • Na metr čtvereční se vysévají max. 2 g osiva. Vlastní výsev provádějte tak, jako byste půdu solili. Semena zapravte do půdy pomocí hrábí, max. však do hloubky 5 mm, a povrch budoucí louky utužte a opatrně zalijte. 

Následná péče a údržba vyseté louky

 • První rok, během nějž rostliny postupně vzcházejí, nesečte louku níže než na 20 cm. Jen tak dostanu pomalu vzcházející druhy šanci a vytvoří odpovídající kořenový systém. 
 • Ve druhém roce, kdy už louka rozkvétá, proveďte kvůli zahuštění porostu dvě až tři seče. Následující roky sečte max. 3x ročně. Čas na první seč nastává po odkvětu kopretin.