REKLAMA
REKLAMA

Jak založit květnatou louku

REKLAMA

Rozkvetlá louka k české krajině patří. Jde o stabilní a rozmanité přírodní společenstvo běžných i méně známých rostlin a živočichů, které je nejen krásné, ale i nenáročné na údržbu a hlavně – odolné vůči klimatickým výkyvům. 

Pokud dáte přednost kvetoucí louce před běžným trávníkem, vyberte si takový typ lučního porostu, který se do klimatických a půdních podmínek vaší zahrady hodí a postupujte následovně.

Černohlávek obecný
Info ikona

... černohlávek obecný...

Příprava půdy 

 • Louku zakládejte vždy na připravenou plochu, nikdy ne do stávajícího trávníku. V konkurenci rychle rostoucích travin by nemělo luční osivo šanci. 
 • Půdu předně zbavte plevelů, zvláště těch vytrvalých, jako je třeba pýr nebo bršlice. Zeminu poté zryjte, hroudy rozbijte, odstraňte kameny a organické zbytky, půdu uhrabte a nechte uležet. 

Hnojiva a herbicidy 

 • Připravenou půdu ani vzešlou louku nehnojte. Podpořili byste v růstu rostliny vyžadující dusík, např. šťovík nebo kopřivu, které by luční porost za čas nahradily. Luční druhy rostlin využívají dostupné živiny a hnojení tudíž nepotřebují. 
 • Možné není ani použití herbicidů, protože luční osivo je druhově hodně rozmanité.
Kmín kořenný
Info ikona

... kmín kořenný...

Složení osiva 

 • V osivu převažují kvetoucí květiny nad travinami. Trávy se totiž vyvíjejí a rostou rychleji a mohly by nad vznikajícím lučním porostem převládnout. Proto nikdy k osivu pro založení louky nepřidávejte další travní semena. 
 • Existují sice směsi pro nedočkavce, které mají vyšší podíl trav a vzejdou dříve, avšak na úkor lučních květin. Ani do těchto osiv ale žádná další semena nepřidávejte – narušili byste rovnováhu v druhovém zastoupení. 

Termín výsevu 

 • K výsevu květnaté louky je ideální jaro nebo podzim, a to kvůli dostupné vláze. Máte-li na zahradě těžší a vlhčí půdu, vysévejte nejlépe od dubna do maximálně června. 
 • Pro lehké a suché půdy je vhodnější co nejzazší podzimní výsev, aby nestihly vyklíčit plevele. Semena lučních trav vzejdou následující jaro.
Kohoutek luční
Info ikona

... nebo třeba kohoutek luční.

Ruční výsev

 • Luční osivo je velice jemné. Osvědčeným způsobem k jeho výsevu je rozdělit danou plochu na několik stejně velkých části a na stejný počet dílů rozdělit i osivo. Semena pak smíchejte se suchým pískem – usnadní výsev a osivo lépe uvidíte. 
 • Na metr čtvereční se vysévají max. 2 g osiva. Vlastní výsev provádějte tak, jako byste půdu solili. Semena zapravte do půdy pomocí hrábí, max. však do hloubky 5 mm, a povrch budoucí louky utužte a opatrně zalijte. 

Následná péče 

 • První rok, během nějž rostliny postupně vzcházejí, nesečte louku níže než na 20 cm. Jen tak dostanu pomalu vzcházející druhy šanci a vytvoří odpovídající kořenový systém. 
 • Ve druhém roce, kdy už louka rozkvétá, proveďte kvůli zahuštění porostu dvě až tři seče. Následující roky sečte max. 3x ročně. Čas na první seč nastává po odkvětu kopretin.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA