Jak nainstalovat nádrž na dešťovou vodu

Dešťovou vodu můžete nechat vsáknout do půdy nebo zadržovat v retenční nádrži. V obou případech je nutné znát místní úhrn srážek, plochu střechy a úroveň hladiny podzemní vody. Rovněž je potřeba posoudit projekt vzhledem k zatížení pojížděných ploch,” říká Lukáš Rundt, technik pro stavební materiály. „Pokud se rozhodnete pro vsakování, musí se vyhodnotit propustnost zemin a zohlednit požadavky na ochranu okolních podzemních staveb před vodou”, dodává ještě.

Dešťové nádrže s dotací 

Retenční nádrž je optimální vybudovat pomocí kompletních sestav, na které poskytuje Státní fond životního prostředí finanční podporu v rámci dotačního programu Dešťovka. Tyto sestavy se liší podle zamýšleného využití dešťové vody, tedy jestli chcete s její pomocí pouze zalévat zahradu nebo také splachovat WC či prát v pračce. Sestavy obsahují všechny součásti potřebné pro typickou montáž. K těm je třeba dokoupit pouze potrubí pro napojení přívodu dešťové vody do nádrže nebo do vsakovacích bloků,” vysvětluje technik.

Zapůjčení profesionální techniky 

Jámu si na zahradě můžete vyhloubit svépomocí. Techniku je možné si zapůjčit, například DEK půjčovna má ve svém portfoliu rypadla určená pro různé druhy práce. „Drobné práce na zahradě jako je tato, hravě zvládne kompaktní minirypadlo, které dosahuje hloubky až 1,8 metru. Použití profesionální techniky je snadné, rychlé a výhodné a zapůjčení se vyplatí obzvlášť pro jednorázové práce,” hodnotí Rundt. O servis a instruktáž se postarají specialisté z půjčovny. 

Po instalaci dešťové nádrže 

Před zasypáním stavební jámy se musí nádrž naplnit do jedné třetiny vodou. Okolí nádrže zasypte štěrkem bez ostrých hran po maximálně 30cm vrstvách, které je potřeba zhutnit. Hutnění je nutné ale provádět ručně bez mechanizace tak, aby nedošlo k poškození nádrže,” uzavírá popis prací stavební technik.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada