Proměna běžné zahrady v přírodní

Patří k nim kompostování, mulčování, výroba jích nebo zachytávání dešťové vody, ale i biologická ochrana rostlin. Využívané jsou i staré a odolné odrůdy rostlin, které sice neposkytují takovou úrodu jako nově vyšlechtěné, ale jsou odolnější a nevyžadují tolik péče. Všechny uvedené postupy by se ve výsledku měly navzájem podporovat. 

Na co se soustředit 

 • Recyklace organické hmoty ze zahrady, tzn. mulčování a kompostování, při kterém dochází k přeměně bioodpadu na organické hnojivo. 
 • Maximální využití dešťové vody a snížení potřeby vláhy výběrem vhodných rostlin, správným sponem a mulčem.
Úkryt pro ježka

Počty slimáků vám pomůže snížit i ježek, zvlášť pokud mu poskytnete úkryt.

 • Vytváření podmínek pro život různých živočichů – kout pro ježky, jezírko pro obojživelníky, keře a budky pro ptáky, výsadba pro včely...  
 • Prevence chorob a škůdců pomocí odolných druhů a odrůd rostlin, smíšenou výsadbou, prostorem pro predátory...

Ještě jednou z druhé strany 

Z uvedeného plyne, že např. minerální hnojiva plně nahradí kompost, vermikompost, zelené hnojení nebo rostlinné jíchy. Co dalšího je možné nahradit a čím? 

 • Insekticidy a fungicidy – biologická ochrana, prevence proti škůdcům a chorobám, smíšená výsadba...
 • Bio-popelnice – kompost 
 • Herbicidy – mulčování, podsadba, která se sama přesévá, využití plevelů v kuchyni, kompostu nebo k výrobě jích 
 • Mulčovací fólie nebo textilie – vyšší vrstva mulče 
 • Monokultury – smíšená výsadba 
 • Nepůvodní a náročné rostliny – místní odolné druhy a odrůdy 
 • Intenzivně udržovaný trávník – divoká, kvetoucí a jen dvakrát do roka sečená louka 
 • Voda z vodovodu – zachycená měkká dešťová voda 
 • Hluboké rytí mechanizací – kypření rycími vidlemi, šetrné rytí nadvakrát  
 • Perfektní úklid zapomeňte na dokonalost a ponechte listí na záhonech (pokud není napadené škůdci či nemocemi), odkvetlá květenství a semeníky na rostlinách, hromadu roští v koutě... 

 

Predplatne