Proměna běžné zahrady v přírodní

Patří k nim kompostování, mulčování, výroba jích nebo zachytávání dešťové vody, ale i biologická ochrana rostlin. Využívané jsou i odolné staré odrůdy rostlin, které sice neposkytují takovou úrodu jako nově vyšlechtěné, ale jsou odolnější a nevyžadují tolik péče. Všechny uvedené postupy by se ve výsledku měly navzájem podporovat.

Přírodní zahrada: šance pro zdravý život

  Uměle vytvořený úkryt pro ježka na zahradě
  Info ikona

  Počty slimáků vám pomůže snížit i ježek, zvlášť pokud mu na zahradě poskytnete úkryt.

  Foto: Shutterstock

  Základní principy přírodní zahrady

  • Recyklace organické hmoty ze zahrady, tzn. mulčování a kompostování, při kterém dochází k přeměně bioodpadu na organické hnojivo. 
  • Maximální využití dešťové vody a snížení potřeby vláhy výběrem vhodných rostlin, správným sponem a mulčem.
  • Vytváření podmínek pro život různých živočichů – kout pro ježky, jezírko pro obojživelníky, keře a budky pro ptáky, výsadba pro včely...  
  • Prevence chorob a škůdců pomocí odolných druhů a odrůd rostlin, smíšenou výsadbou, prostorem pro predátory...

  Přírodní zahrada vytvořená selským rozumem

  Co a čím nahradit, aby byla zahrada přírodní

  Z uvedeného plyne, že např. minerální hnojiva plně nahradí kompost, vermikompost, zelené hnojení nebo bylinné jíchy. Co dalšího je možné nahradit a čím? 

  • Insekticidy, fungicidy a jiné chemické přípravkybiologická ochrana, prevence proti škůdcům a chorobám, smíšená a zapojená výsadba...
  • Bio-popelnice – kompost 
  • Herbicidy – mulčování, podsadba, která se sama přesévá, využití plevelů v kuchyni, kompostu nebo k výrobě jích 
  • Mulčovací plachetka, fólie nebo textilie – vyšší vrstva mulče 
  • Monokultury – smíšená výsadba 
  • Nepůvodní a náročné rostliny – místní odolné druhy a odrůdy 
  • Intenzivně udržovaný trávník – divoká, kvetoucí a jen dvakrát do roka sečená louka 
  • Voda z vodovodu – zachycená měkká dešťová voda 
  • Hluboké rytí mechanizací – kypření rycími vidlemi, šetrné rytí nadvakrát  
  • Perfektní úklidzapomeňte na dokonalost a ponechte listí na záhonech (pokud není napadené škůdci či nemocemi), odkvetlá květenství a semeníky na rostlinách, hromadu roští v koutě... 

  Připravte se na zelené hnojení

  Naše krásná zahrada

  Předplatné časopisu Naše krásná zahrada