Jak funguje čištění vody v přírodním jezírku

Plankton je společenstvo vodních organismů vznášejících se ve volné vodě. Jedna jeho součást, zooplankton, je základem čisté vody a je to v podstatě nejúčinnější filtrační zařízení. Činností zooplanktonu se přefiltruje za 24 hodin celý objem vody v jezírku. Další část planktonu, fytoplankton, zastoupenýkoupacích jezírkách především jednobuněčnými, koloniálními a vláknitými řasami, slouží zooplanktonu jako potrava.

Hledá se koupací jezírko a biobazén roku 2021

Logo soutěže Koupací jezírko roku 2021
Info ikona

Úspěšné realizace koupacích jezírek si můžete prohlédnou na webu Asociace biobazénů a jezírek, která pořádá i soutěž o Koupací jezírko roku.

Zdroj: Asociace biobazénů a jezírek

Koloběh živin v koupacím jezírku 

Kvalitu vody v jezírku ovlivňuje její úživnost (odborně trofie), pro kterou je limitující především obsah fosforu. Ten by u koupacích jezírek měl dosahovat maximálně do 0,035 mg/l. Nadbytečné živiny se z koupacích jezírek odstraňují pravidelným řezem rostlin a odsáváním sedimentů. 

Princip čištění vody v jezírku funguje zjednodušeně takto: živiny ve vodě jsou spotřebovávány pro růst a množení fytoplanktonu (především jednobuněčných řas), jehož nadměrný výskyt může způsobit zakalení vody. Živiny vázané ve fytoplanktonu využije jako potravu zooplankton, čímž se voda čistí. Při těchto procesech vzniká na dně jezírka sediment, v němž jsou živiny nějakou dobu vázány, dokud nedojde k jejich uvolnění – mineralizaci a návratu do vody ve formě využitelné pro fytoplankton. Odsátím sedimentu dříve, než zmineralizuje, se živiny z tohoto koloběhu odstraní.

Biobazén: který typ si vybrat a jak se o něj starat

 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada