Jak zazimovat skleník: úklid, dezinfekce půdy i vnitřku skleníku

Cílem úklidu a zazimování skleníku je hlavně zbavit prostor všech škůdců, plísní a původců onemocnění, kteří by mohli následující rok napadnout nebo infikovat pěstované rostliny. Zároveň je vhodné připravit půdu, která tak bude pro plodiny nejen substrátem, ale i zdrojem potřebných organických a anorganických živin. Podzimní úklid je rovněž spojený s mytím, čištěním a opravami

Dezinfekce půdy dusíkatým vápnem

Předně ve skleníku zlikvidujte všechny rostlinné zbytky a plevele, protože mohou být zdrojem rostlinných chorob nebo vhodným úkrytem přezimujících škůdců. Pokud se rozhodnete pro dezinfekci půdy, doporučuje se použít dusíkaté vápno. Rozprostřete ho rovnoměrně po ploše (100 g/m2), zaryjte do půdy a důkladně zalijte vodou. Záhon pak zakryjte nepropustnou fólií a nechte působit dva až tři týdny. Hnojení odložte na jaro. 

Dezinfekce prostoru uvnitř skleníku sířením 

Kromě půdy je dobré vydezinfikovat i celý prostor skleníku. K tomu můžete v sezoně použít česnekovou dýmovnici, která vyžene škůdce biologickou cestou (používá se ale při teplotě nad 16 °C), nebo mimo sezonu pomocí sirných knotů (plátků papíru, na nichž je nanesená síra). Ty po zapálení uvolňují toxický oxid siřičitý, který spolehlivě usmrtí jak škůdce a všechna jejich vývojová stádia, tak i původce rostlinných chorob. Ve větším prostoru lze použít i sirnou svíci

Použití knotů je jednoduché, řiďte se ale přesně návodem výrobce. Důležité je předem vyklidit skleník, dodržet odstup knotů od všeho hořlavého, skleník dobře utěsnit a po zapálení knotů ho rychle opustituzavřít (oxid siřičitý může poleptat kůži, poškodit oči...). Po uplynutí předepsané doby skleník otevřete a důkladně vyvětrejte

Síření skleníku a koroze kovové konstrukce 

Pozor, důležité varování pro majitele skleníků s kovovou nebo pozinkovanou konstrukcí: při zvýšené vlhkosti reaguje síra s kovem, přičemž může dojít k jeho korozi. Míra poškození by měla být podle různých zdrojů minimální, někdy se projeví dřív, jindy později, záleží na konkrétním materiálu a daných podmínkách, ale riziko koroze tu existuje. 

Někteří pěstitelé proto doporučují před použitím sirných knotů natřít konstrukci rostlinným olejem nebo živočišným tukem, jiní ji po použití knotů otírají vodou, výrobci však sirné knoty do kovových skleníků zpravidla nedoporučují. 

Podzimní a jarní hnojení ve skleníku 

Pokud nedezinfikujte půdu dusíkatým vápnem, můžete přistoupit k jejímu hnojení (k tomu je na jaře mimochodem vhodné i dusíkaté vápno v dávce 50 g/m2, ale vždy minimálně dva až tři týdny před plánovaným setím nebo výsadbou). 

Půdu každopádně zryjte a zapravte do ní ideálně vyzrálý kompost (bez semen plevelů). Na jaře můžete následně použít jakékoli hnojivo v jakékoli formě, u průmyslově vyráběných hnojiv však myslete na zasolení půdy ve skleníku a její případnou výměnu. 

Mytí, čištění a opravy skleníku 

Skleník je na podzim nutné uklidit i v pravém smyslu slova, tzn. umýt, vyčistit, vycídit konstrukci a skla (ideálně vysokotlakovým čističem s přisáváním, např. roztoku hypermanganu – manganistanu draselného), dále poličky, květináče, podmisky, truhlíky atd. Buďte důkladní, a to i přesto, že na jaře bude muset úklid částečně zopakovat. 

Zkontrolujte také spoje skleníku, uchycení skel, promažte panty apod. Nátěry konstrukce nebo opravy podezdívky nechte na příhodnější teploty. V zimě nezapomeňte při sněhové nadílce skleník ometat, aby váhu těžkého sněhu vydržel. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada