Dřevěné konstrukce na zahradě

Než se rozhodnete, jak bude vypadat vaše dřevěná konstrukce, promyslete si, k čemu má sloužit. Nejčastěji plní funkci hrazdy, rámu pro houpačku nebo šplhací síť pro děti. Výšku konstrukce zvolte právě podle využití.

Dřevěné konstrukce a jejich ukotvení

Při instalaci myslete na bezpečnost konstrukci je nutné dobře upevnit. Betonový základ by měl dosahovat do nezámrzné hloubky (80–90 cm) a měl by mít půdorys alespoň 40x40 cm u kovových konstrukcí, u dřevěných ještě o něco větší.

Dřevěná houpačka
Info ikona

Dřevěná konstrukce materiálově navazuje na další prvky v zahradě.

Foto: Atelier Flera

Dřevěné sloupy můžete po ošetření proti houbám zabetonovat rovnou do země. V takovém případě závisí životnost konstrukce na dřevu u paty sloupu: to je totiž vystaveno zvýšené vlhkosti.

Nezdá-li se vám takové řešení dost trvanlivé, můžete do země zabetonovat kovový kotvicí prvek (pásovinu o šířce sloupu) a dřevěný sloup k němu přišroubovat. Nezapomeňte, že pásovina musí být orientována ve směru houpání, aby byl celek dostatečně pevný. Pásovina by měla mít sílu alespoň 10 mm. Subtilnější kovové konstrukce se kotví na betonový základ pod úrovní terénu na patku například závitovými tyčemi.

Dřevěné houpačky
Info ikona

Dnes houpačky, zítra třeba hrazda...

Foto: Atelier Flera

Rozměry a údržba dřevěných konstrukcí

Rozměr dřevěných sloupů by měl být aspoň 14x14 cm (dobře vypadají sloupy 20x20 cm), kovové fungují dobře i při rozměru jeklu 10x10 cm. Samotná hrazda bývá v obou případech kovová, aby se dala uchopit do rukou, připevnění hrazdy ke sloupům může být různé, nejčastěji pomocí příhrady. Je třeba ji přišroubovat alespoň na čtyřech místech. Konstrukce se dá využít jako hrazda, na shyby nebo například na připevnění „posilovací gumy“.

Údržba je obdobná jako u jiných prvků z těchto materiálů. Dřevo můžete buď ošetřovat olejem, nebo nechat zešednout, kov případně opravovat (podle povrchové úpravy). Je dobré konstrukci kontrolovat v místě kontaktu s vlhkou zeminou to bývá nejchoulostivější místo.

Dřevěné stojny
Info ikona

Stejná konstrukce, ale různá (proměnlivá) využití.

Foto: Atelier Flera

Dřevěné konstrukce a zahradní okolí

Dbejte na to, aby kolem konstrukce nebyly předměty, o které by se mohl člověk při cvičení zranit. A jak by měl vypadat povrch pod hrazdou nebo houpačkou? Pokud se tam bude cvičit jen zřídka, přežije i trávník, pokud však budete cvičit častěji, vznikne vyšlapaný pruh. Pak je lepší zvolit nějaký vhodný povrch: písek, jemný štěrk nebo třeba jemný kačírek.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada