Popel ze dřeva není odpad, ale hnojivo

Popel ze dřeva může pocházet jak z polen, tak dřevěných briket (jsou lisované pod tlakem a bez použití dodatečných pojiv) a pelet. Hnojivé účinky dřevěného popelu budou mít však pozitivní dopad pouze v případě, že se jedná o chemicky neošetřené dřevo. Pozor ale, uhelný popel na zahradě nikdy nepoužívejte. Obsahuje těžké kovy (olovo a kadmium), které se mohou ukládat v rostlinách, proto ho vyhoďte do komunálního odpadu.

Přípravu palivového dřeva nepodceňujte

Dřevěný popel v kbelíku
Info ikona

Prvky N, P a K jsou ve dřevěném popelu zastoupeny v poměru 0:1:2.

Foto: Shutterstock

Které prvky obsahuje popel ze dřeva

Rozbory popelu ze dřeva listnatých a jehličnatých dřevin ukázaly, že nejvíce zastoupeným prvkem je vápník (Ca), a to až ze třetiny. S mnohem nižším obsahem ho následuje draslík (K) se zhruba 5–10 % a fosfor (P) se 3–4 %. Za zmínku stojí i hořčík a další stopové prvky. 

Prvek, který naopak dřevěný popel neobsahuje, je dusík (N). Využívá se proto k hnojení rostlin, které dusík nepotřebují. Kvůli vysokému obsahu vápníku má však popel alkalickou reakci. Vítaný je tudíž na silně kyselých půdách, jež potřebují vápnit. Na běžné půdě postačí jen mírná dávka dřevěného popelu a u kyselomilných rostlin (pěnišníky, azalky, borůvky, brusinky...) je vyloženě nežádoucí.

Máte nekvalitní půdu? Patrně spíš ne

Dřevěný popel k přímému hnojení i zkompostování 

Přímé hnojení dřevěným popelem je sice možné (v dávce 0,5–2 kg na 10 m2), je ale dobré při něm znát přesné složení půdy. Jeho nevýhodou je nerovnoměrné rozptýlení. Proto se doporučuje spíše popel ze dřeva přidávat do kompostu, kde se prvky navážou na organickou hmotu a rozptýlí se rovnoměrně. 

V praxi se využívají tedy následující postupy: 

  • Přídavek do kompostu – nutné vrstvení jednotlivých surovin: popel, bioodpad, materiál s vyšším obsahem uhlíku (C), půda atd.
  • Rozhoz na půdu – během sezony, vhodné zejména k plodové zelenině, která trpí hnědnutím spodních částí plodu (rajčata, papriky). 
  • Zarytí do půdy – podzimní použití na půdy, které budou až do jara odpočívat. 
  • Rozpuštění ve vodě – dřevěný popel a voda v poměru 1:2, běžná zálivka vyjma kyselomilných výsadeb.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada