Nezmeškejte jaro v Průhonickém parku

Jaro začalo v parku o pár týdnů dříve. Nejranější odrůdy pěnišníků a šácholanů jste tak nemohli vidět kvést, ale o tu nejhezčí podívanou ochuzeni nebudete. V následujících 3–4 týdnech budou podle teplot a srážek postupně rozkvétat tisíce rododendronů, což je každý rok mimořádný zážitek,” říká Jiří Šmída, vedoucí Správy Průhonického parku. „Zároveň rozkvétá naše Alpinum, které návštěvníky ohromí barevností skalniček a drobnolistých rododendronů,” dodává s tím, že právě nyní je možné spatřit park v celé jeho jarní kráse.

Výjimečná sbírka rododendronů 

Přírodně krajinářský park o rozloze 250 ha a s 25 km cest má obrovský význam nejen umělecko-historický, ale je cenný i dendrologicky – sbírka domácích a cizokrajných dřevin obsahuje okolo 1600 druhů. Samotná sbírka pěnišníků v Průhonickém parku zahrnuje okolo 8000 kusů, a to ve 100 druzích a kultivarech. 

Historie Průhonického parku 

Park založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca. Využil členité údolí potoka Botiče a jeho přítoků Dobřejovického a Zdiměřického potoka a k výsadbě použil jak původní domácí dřeviny, tak dovezené cizokrajné. Skupiny stromů a keřů střídal s lučními plochami, rybníky, potoky a jejich slepými rameny. Mistrně využil proměnlivost dřevin v různých ročních obdobích a vytvořil mezi nimi atraktivní průhledy. Výsledkem jeho celoživotního úsilí je vrcholné krajinářské dílo světového významu, které se stalo Národní kulturní památkou a památkou UNESCO. 

Aktuální informace o vstupu do parku najdete na www.pruhonickypark.cz.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada