Plevel na zahradě: nepřítel, nebo spojenec?

Rostliny, které na zahradě považujeme za plevel, jsou běžnou součástí přírody. Fungují v ní jako zelený pokryv, který chrání půdu před větrem, nadměrným odparem, vodní erozí... Plevel je tudíž jen označení pro rostliny, které rostou tam, kde my nechceme. Pokud bychom se s nimi ale naučili hospodařit, mohly by se stát spojencem.

Vysejte si letničky, které se samy přesévají

Kořeny plevelů provzdušňují půdu 

Nechytejte se hned za hlavu, neradíme vám, abyste si nechali zaplevelit zahradu. Tam kde není ale zapojený porost, chrání plevele půdu před výše uvedeným odparem vody, erozí atd. Zatímco ale některé plevele koření mělce a vytvářejí zelený koberec nahrazující mulč, jiné pracují na vytvoření silného kůlového kořene nebo rozvětveného kořenové systému. Plevele tak půdu pod povrchem, ale i v hlubších vrstvách, narušují a provzdušňují, čímž zlepšují podmínky pro růst jiných rostlin.

Kdy stříhat živé ploty a jak při řezu postupovat

Plevele vytahují z půdy splavené živiny 

Hluboce kořenící plevele jsou rovněž schopny využívat pro svůj růst i splavené živiny, ke kterým se mělce kořenící rostliny nedostanou. Jedná se např. o laskavec, merlík, pampelišku nebo pcháč. Pokud tedy necháte tyto plevele vytvořit zelenou hmotu (ne květy), a pak je zapracujete do půdy, použijete místo mulče nebo zkompostujete, zpřístupníte jinak nedostupné minerální látky i ostatním rostlinám. Tlející plevele navíc obohatí půdu o humus a do dutin po kořenech může pronikat voda a vzduch, což obojí zlepšuje půdní strukturu.

Jak založit letničkový záhon skoro bez práce

Jak s plevelem co nejlépe hospodařit 

Hospodařit s plevelem zní zvláštně, uznáváme. Ale zkuste vnímat plevele jako rostliny, jejichž přednosti jste zatím nevyužili. Nechte je zastiňovat povrch záhonu nebudete muset tak často zalévat a kypřit půdu. Vzrostlejší plevele po vytržení z půdy položte mezi rostliny (ušetříte za hnojení), nebo z nich připravte výluhy k posílení rostlin či hnojivé jíchy. Léčivé druhy plevelů zase oceníte v čaji, jedlé přidané do salátu. 

Pozor ale, nenechte si plevele přerůst přes hlavu. Neměnná zůstává likvidace úporných plevelů, jako je třeba pýr, ostatní plevele ze zahrady odstraňujte před rozkvětem nebo po napadení škůdcem či chorobou.

Podívejte se, jak také může vypadat kancelář na zahradě

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada