Dusíkaté vápno: kdy a jak ho na zahradě používat

Z pohledu chemika je dusíkaté vápno kyanamid vápenatý (neboli CaCN2) a s ohledem na výrobní náklady se jedná o jedno z nejdražších dusíkatých hnojiv. I proto se používá jen tehdy, kdy je možné uplatnit i jeho dezinfekční a zejména v práškové formě také herbicidní účinky. 

Dusíkaté vápno jako dezinfekce i hnojivo

Jedná se v podstatě o žíravinu, která jako hnojivo působí alkalicky. Má modrošedou barvu a v práškové podobě silně práší, proto se granuluje. V půdě probíhá rozklad dusíkatého vápna přes řadu meziproduktů, z nichž některé jsou toxické. Nejprve vlivem vlhkosti vzniká volný kyanamid a z něj pak hlavně močovina, která se dále mění na amoniak (čpavek) a nitrátový dusík. Rychlost těchto přeměn závisí na vlhkosti a teplotě půdy (sucho a chladno proces zpomaluje). 

A právě volný kyanamid, který působí toxicky, očišťuje půdu od živočišných škůdců, jako jsou třeba háďátka, drátovci, slimáci apod., klíčících plevelů, choroboplodných zárodků a hub. Dusíkaté vápno bohužel zlikviduje i řadu užitečných organismů, z dlouhodobého pohledu jeho přednosti ale převažují. 

Jak se dusíkaté vápno používá

Dusíkaté vápno je možné použít na všechny půdy s výjimkou těžkých a jeho množství se odvíjí od účelu použití. Na podzim se používá k dezinfekci půdy (asi 100 g/m2), na jaře k základnímu hnojení (50 g/m2). Vždy ale min. 14 dnů až tři týdny před plánovaným výsevem nebo výsadbou

Aplikace dusíkatého vápna je snadná. Granulát rovnoměrně rozprostřete po ploše, zaryjte do půdy a zalijte. Nejúčinnější dezinfekce půdy dosáhnete koncem léta, kdy je půda ještě teplá a vlhká. Záhony se zapraveným dusíkatým vápnem zalijte a zakryjte nepropustnou fólií (zvýší účinnost) a ponechte takto až tři týdny. 

Dusíkaté vápno do kompostu

Kvůli schopnosti dusíkatého vápna ničit choroboplodné zárodky se doporučuje ho občas přidávat i do kompostu, a to v dávce asi 100 g na 1 m2 povrchu každé 20 cm vysoké vrstvy kompostu, tj. 0,5 kg/m3. Použitím dusíkatého hnojiva se sice dočasně zničí i bakterie a organismy podporující tlení rostlinného odpadu, jejich přítomnost se však brzy sama obnoví a kompost bude „zdravější“.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada