Guerrilla gardening: pouliční zahradničení a jeho nepsaná pravidla

Zmírnit nedostatek stínu v městských ulicích se sice někde snaží stromy, které ovšem nesmějí bránit ve výhledu (řidičům, cyklistům, chodcům a majitelům okolních nemovitostí), zabírat parkovací stání, komplikovat údržbu inženýrských sítích atd. Jejich kořeny musejí také zvládnout tlak a zátěž okolních komunikací, nedostatek půdního prostoru, půdního vzduchu a vláhy, vlastně i nedostatek samotné půdy, její zasolenost, psí moč a musejí kličkovat mezi vodovodním potrubím, kanalizací, plynovodem, kabely různého napětí atp. Přenechme ale řešení tohoto začarovaného kruhu zastupitelům, správcům sítí a projektantům a podívejme se na ulici pohledem místního obyvatele. 

Prohlížejte a nahrávejte fotky zahrad a parků do ZahrAppky

Adoptujte veřejný prostor 

Co může každý člověk, kterému se v městských ulicích špatně žije, sám udělat? Není toho mnoho, ale když odhlédne od leckdy marného boje s úřady, může prostě vyjít před dům a strom, který stojí před jeho vchodem (nebo o kousek dál), jednoduše zalít. Může kolem něj i trochu nakypřit půdu a kolem malého rabátka (záhonu, resp. volné půdy kolem kmene) umístit dřevěné kolíky, aby psi vykonávali potřebu na ně, a ne přímo na kmen stromu. A při troše dobré vůle může i prostor kolem kmene osázet, zkrátka ho adoptovat a začít se o něj starat. 

Správně by se každý měl nejprve obrátit na příslušný odbor městské části, v níž se strom nachází, žádat o povolení, příp. adopci konkrétního prostoru, čekat na schválení... Některé úřady ale pracují pomalu a podobné aktivity svých občanů většinou tolerují, a proto bývá jednodušší je rovnou realizovat.  

Jak fungují komunitní zahrady

Co to je guerrilla gardening 

A přesně o to se s většími i menšími úspěchy snaží tzv. pouliční (partyzánské) zahradničení označované často jako guerrilla gardening nebo street gardening. Někdo ho za nepřípustnou privatizaci veřejného prostoru, jiný za bohulibou činnost. Často se stává, že opečovávaný prostor jeho odpůrci nebo vandalové zničí, rostliny vytrhají nebo ukradnou... i to k tomu bohužel patří.

Vyvýšený záhon kolem stromu
Info ikona

Vyvýšený záhon kolem stromu na ulici může doplňovat i jednoduchá lavička.

Foto: Monika Kulhavá

Nicméně proti rozkvetlé zeleni se bojuje špatně. A možná i proto řada úřadů pouliční zahradníky vítá, jen jim nastavuje určitá pravidla, která je dobré dodržovat (především v zájmu stromů). Jaká to jsou?

Co vysadit do vyvýšených záhonů v komunitní zahradě

Pravidla pouličního zahradničení 

Předně jde o výběr místa. Chcete-li se pustit do zahradničení na ulici, najděte si k tomu vhodné místo, nějaký zanedbaný a zapomenutý kout. Určitě se nesnažte překopávat trávník v parku. Nejčastějším (a často jediným možným) prostorem k pouličnímu zahradničení jsou právě rabátka kolem vysazených stromů, k jejichž úpravě můžete využít následující postup. 

Sesbírejte z daného místa odpad (včetně výkalů). Půdu prokypřete, ale jen do hloubky několika centimetrů, a pořádně zalijte. Vznikající záhonek můžete doplnit i o vrstvu čerstvé půdy (max. 5 cm, a ideálně s kompostem), nepřihrnujte ji však až ke kmeni stromu. Rabátko je praktické olemovat nízkým plůtkem (nejlépe pomocí dřevěných kolíků a provazů ve více řadách), případně doplnit informační cedulí (slušný pejskař psa do záhonu nepustí). 

12 důvodů, proč se stát zahrádkářem

Které rostliny kolem stromu vysadit 

Jako nejvhodnější osázení kolem stromů v ulicích se jeví nízké a mělce kořenící rostliny (tzn. ne keře nebo jiné dřeviny). Ideální jsou drobné jarní cibuloviny (např. modřence), letničky (třeba měsíček, aksamitník, lichořeřišnice, černucha, tařicovka) nebo mělce kořenící a spíše nižší trvalky (čistec, řebříček, denivka, kakost, bergénie), záleží na podmínkách vybraného místa. 

Rostliny můžete vysadit přímo do půdy nebo v květináčích. Počítejte ale s tím, že o krásné exempláře v květináčích zakoupené v hobbymarketu s velkou pravděpodobností brzy přijdete – jsou nejsnadnější kořistí. Pěstitelé udržující podobné záhony proto k výsadbě doporučují vegetativně namnožené rostliny, jejichž ztráta vás nebude tolik mrzet. 

Co vysadit pod ovocné stromy

Vyvýšený záhon s lavičkou 

Nedostatek půdy kolem stromů a psí moč je možné v rabátku částečně vyřešit i vytvořením zvýšeného záhonu s dřevěným bedněním. Prostor kolem stromu však musí zůstat volný a je třeba zajistit i jeho dostatečnou závlahu (vyvýšený záhon bude bránit v zásaku dešťové vody, na druhou stranu bude strom zavlažovaný i z jeho odtokových otvorů a zvýšený záhon může být i bez dna). Existují také realizace těchto záhonů doplněné o lavičku. 

Pravidelná péče o podobné výsadby by měla být pro ty, kdo je zakládají, samozřejmostí. Kromě závlahy zahrnuje na konci sezony likvidaci odkvetlých letniček, uklizení záhonu a zazimování trvalek. 

Jak založit záhon pomocí kobercového mulčování

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada