Zeleň na střechách i fasádách

Ozeleněné střešní plochy

"Zelená střecha" je termín pro střechu částečně nebo zcela pokrytou půdou a vegetací. Obliba zelených střech trvale roste, a to i ve městech. Stále více lidí si totiž uvědomuje, že fungují jako přirozené klimatizace. Dle odborníků dokážou snížit teplotu v městské zástavbě až o více než 8 °C. Princip jejich fungování je přitom jednoduchý. Aby se voda, která je obsažená v zelené střeše odpařila, musí z daného místa odebrat teplo. A tím okolí ochlazuje.

Zahrady na fasádách

Na podobném principu fungují i zelené fasády. Důležitým funkčním fenoménem také je, že živá zelená plocha absorbuje mnohem méně slunečních paprsků než klasické fasádní materiály.

Zelené fasády spolu se zelenými střechami zabraňují vzniku tepelných ostrovů, kdy horký vzduch stoupající z rozehřátých betonových ploch nad město znemožňuje kondenzaci vzdušné vlhkosti. Mraky jsou pak následně vytěsňovány do míst, kde je teplota nižší, a teprve tam se pak tvoří srážky.

Odpočinkové zelené niky

Zeleň je ve městech nedostatkovým zbožím. Mnoho odpočinkových míst ji však nabízí, a to jak na ulicích, v parcích, ve vnitroblocích obytných domů, tak i v kancelářských budovách. Jde o další typicky městský fenomén, na který zaměstnavatelé dokonce lákají nové pracovníky (tzv. zelený benefit), a stále častěji vzniká ve venkovních atriích či na terasách. Je hodně oblíbený, bývá označovaný jako zelená relaxační nika, a láká místní i kolemjdoucí k načerpání sil během pracovního dne.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada