Kdy je potřeba ke kácení stromů povolení

V rámci ochrany životního prostředí jsou ustanovena určitá pravidla pro kácení stromů. Některé dřeviny lze pokácet bez povolení, u jiných stačí jejich poražení oznámit a na další je nutné mít úřední svolení. Kdy můžete stromy kácet bez obav z postihu?

Včelí strom: rekordman v nabídce nektaru

Kácení ovocných stromů na zahradě 

Bez povolení můžete na zahradě porazit jakýkoli ovocný strom nebo keř, a to bez ohledu na jeho velikost, objem kmene, stáří nebo stav. Dříve byl přitom zahradou myšlen jen oplocený pozemek u domu, který se zároveň nacházel v zastavěné části obce a nebyl volně přístupný. Výše uvedené se tedy nevztahovalo na zahrady bez oplocení nebo oplocené jen živým plotem. 

To už dnes ale neplatí. Nově je rozhodující, zda je zahrada ve vašem vlastnictví, nachází se v obci a v katastru je vedená, resp. její pozemek, jako zahrada, zastavěná plocha, nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Jak si vybrat kvalitní ovocný stromek

Kácení neovocných stromů a porostů

Kromě ovocných dřevin můžete na zahradě bez povolení kácet i ty neovocné, ale jen za podmínky že ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje obvod jejich kmene 80 cm. Bez povolení je možné kácet i souvislé porosty dřevin (tj. dřeviny, které se dotýkají, příp. prorůstají) o rozloze menší než 40 m2. 

Bez povolení lze kácet i staré, suché nebo poškozené stromy, které ohrožují pádem vás nebo kolemjdoucí. U mohutných stromů jen tuto skutečnost nahlaste do 15 dnů od pokáceníVyhláška upravující kácení se totiž sice snaží bránit zbytečnému kácení neovocných stromů, ale ustupuje v případě jejich špatného stavu (zvlášť když je kácení spojené s výsadbou nových dřevin).

Ruj latnatá jako ideální solitérní dřevina

Kdy musíte kvůli kácení stromu na úřad 

U stromů, jejichž obvod v uvedené výšce přesahuje oněch 80 cm, nebo u souvislých porostů na ploše větší než 40 m2  musíte ale o kácení požádat na příslušném úřadě (obecní úřad, odbor životního prostředí). To samé platí i pro chráněný strom, strom ceněný pro jeho stáří, strom tvořící krajinný prvek, strom v chráněné lokalitě nebo pro stromořadí (řadu min. deseti stromů, v níž ale mohou některé stromy i chybět). 

V určitých případech stačí kácení jen oznámit, většinou je ale nutné jednat s úřadem pro ochranu přírody. U chráněných a ceněných stromů se pravděpodobně nevyhnete ani dendrologickému průzkumu od profesionálního arboristy. Bez oficiálního povolení daný strom nebo stromy určitě nekácejtehrozil by vám nemalý finanční postih.

Jak připravit na zimu stálezelené listnaté keře

Kdy je nejvhodnější doba ke kácení stromů

Nejvhodnějším termínem ke kácení stromů je období vegetačního klidu, které trvá od října či listopadu do března. Stromy v této době nejsou v plné míze, a navíc se na nich nevyskytují hnízdící ptáci. Výjimkou je jen vážně poškozený a život nebo majetek ohrožující strom, který lze porazit kdykoli.

Neobvyklé barvy a povrchy stromové kůry

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada