Rostliny do toulavého stínu a polostínu

Zahrádkáři často řeší problémy související se zastíněním zahrady. Stín se však během horkých sezon stává žádaným, a proto není radno se ho zbavovat (což někdy ani nejde). Hýčkejte si proto na zahradě listnaté stromy s rozložitou korunou, rostliny pod nimi vám za to budou vděčné... Pokud jsou to ovšem ty pravé.

Kolik druhů stínu znáš, 

tolik výsadeb můžeš mít. Trochu jsme si známé přísloví upravili, ale v podstatě jde o jedno a totéž. Čím více toho o daném místě víte, tím lépe mu můžete porozumět, resp. přizpůsobit výsadbu. Pěstitelé proto rozlišují tři základní druhy stínu  toulavý, světlý (označovaný jako polostín) a trvale tmavý. 

  • Toulavý stín se nachází pod stromy nebo dřevinami, které jsou vysazeny jako solitéry. S tím, jak se “pohybuje” slunce na obloze, postupuje (toulá se) i stín na zahradě. Tento stín nebývá považovaný za nežádoucí a za horkých dnů poskytuje dočasně přívětivé ochlazení. Pro výsadbu do toulavého stínu je důležité znát jeho pohyb, rozsah a místní vláhové podmínky. 
  • Za polostín se označuje tzv. světlý stín a týká se míst, které jsou zastíněny po většinu dne, ideálně přes poledne a část popoledního odpoledne. Tehdy je intenzita slunečního záření nejvyšší a řadě rostlin nevyhovuje. Často se jedná o stanoviště pod opadavými listnatými a nepříliš hustými dřevinami. Díky listům není podrost vystaven přímému slunci, ale není ani v trvalém stínu, neboť s pohybem větví a listů se stín na zemi mihotá – někdy se mu říká také šachovnicový stín. Rostliny v takovém polostínu navíc těží z opadu listů, který se postupem času mění na kvalitní kompost. Při výběru vhodných rostlin rozhoduje hlavně půdní vlhkost. Prospívají tu zvláště druhy z okrajů lesa nebo pasek. 
  • Nejtmavší stín vzniká pod jehličnany. Všimněte si, že pod nimi také obvykle nic moc neroste. Důvodem bývá i kyselá a suchá půda, která se pod jehličnany nachází. Jak rozsvítit stinnou zahradu, jsme psali tady. 

Které rostliny vysadit...

Pro toulavý stín až lehčí polostín jsou vhodné např. konvalinky, sasanky, prvosenky, kapradiny, kakosty, okrasné hluchavky (pitulníky), kontryheledymnivky, plicníky, náprstníky (dvouletky), udatny nebo třemdavy. Do polostínu až stínu volte třeba zvonky, čemeřice, čechravy, bohyšky, škornice, kostivaly, rodgersie, oměje nebo ploštičníky.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada