Jak chránit a uskladňovat ornici

Podle zahradních architektů je nutné se snažit co nejvíce ochránit především ornici, která tvoří většinou dvacet až třicet centimetrů vrchní vrstvy zeminy. Nejezděte po ní a tam, kde se bude realizovat stavba a pohybovat těžká technika, půdu sejměte. Uložte ji stranou a nemíchejte s podorničím. Aby si skrývka zachovala všechny své vlastnosti, je potřeba ji dobře skladovat!   

Jak správně uskladnit půdu?

Ornici nevrstvěte na velké hromady, ale spíš do podlouhlých útvarů o výšce maximálně 1,5 metru. Během stavby na hromadě likvidujte plevel, aby se ornice nestala zásobárnou jeho semen 
a oddenků. Téma ochrany vrchních vrstev půdy a její uskladnění důkladně proberte i s realizační firmou.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada