Správná travní směs: polovina úspěchu

Odpověď zní: aby trávník úspěšně rostl a dokázal konkurovat nenáročným plevelům, vyžaduje propustnou půdu a také rovnoměrný přísun živin i vody. Během vegetační sezony je naprostou nutností pravidelné sečení. Při zakládání nového trávníku volte takovou směs travního osiva, jejíž složení je určeno pro dané stanoviště a rovněž pro způsob užívání.

Chcete trávník anglický, sportovní nebo do stínu?

K anglickému pažitu, který pro mnohé představuje ideál, se lze přiblížit vysetím okrasných trávníkových směsí. Ty však mají poměrně malou odolnost vůči opakovanému sešlapávání, a proto by rodiny s dětmi měly raději vysévat směsi odolnějších trav určené pro rodinný nebo sportovní trávník. Vhodná travní směs existuje dokonce i pro stinná místa.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada