Zahrada s podmáčenou půdou má řešení

Nejčastější příčinou zamokření bývá vysoká hladina spodní vody, jílovitá půda nebo umístění zahrady ve spodní části svahu. K odstranění přebytečné vody v půdě se využívá obvykle odvodnění, možností jsou ale i terénní úpravy a vhodná výsadba. 

Větší a menší zamokření 

Důležitou otázkou je míra zamokření. Hodně zamokřenou zahradu zpravidla nelze naplno využívat. Voda v půdě vytěsňuje kyslík, takže není možné pěstovat běžné rostliny, pohyb v zahradě bývá obtížný, o realizaci drobných staveb ani nemluvě. 

 U takového zamokření na velké ploše je nezbytné oslovit některou z odborných firem a pomocí drenáží a odvodňovacího systému vodu z pozemku odvést. U lokálního nebo mírnějšího přemokření je vhodnější vysadit do zahrady takové druhy rostlin, které samy odčerpají z půdy hodně vody. 

Terénní a technické úpravy 

Technické řešení velkého zamokření spočívá v položení drenážních trubek a vybudování odvodňovacích příkopů. Při použití kamenů je možné odvodnění pojmout i jako okrasný prvek a vytvořit koryto napodobující potůček, který bude napájet níže založené jezírko nebo odvede přebytečnou vodu z pozemku. 

K odvodnění přispěje i modelace terénu, který je třeba vždy vyspádovat směrem od obytných a jiných staveb. Plastické tvarování plochy by přitom mělo být pozvolné, jen tak lze předejít případné erozi. Důležité je také vědět, že používání různých textilií, plachet a fólií při zakládání záhonů brání odparu půdní vlhkosti. Od jejich pokládky se naštěstí dnes už ustupuje. Stejné pravidlo o odparu ale platí i pro mulče. 

Při mírnějším zamokření v důsledku jílovité půdy v horní části půdního profilu se doporučuje i vylehčení zeminy jejím zapískováním ostrohranným křemičitým pískem. 

Vlhkomilná orchidej prstnatec
Info ikona

Orchidej prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) roste na vlhčích nebo bažinatých půdách.

Rostliny, které si poradí 

Vodu na zahradě lze částečně eliminovat i rostlinami, kterým zamokření nevadí, a navíc vodu potřebují ve velkém množství. Při výběru je klíčové, zda voda na zahradě stojí nebo je půda “jen” trvale vlhká. 

Z jehličnatých dřevin je do zahrady se stagnující vodou vhodná např. borovice kleč nebo tisovec dvouřadý, z listnatých hlavně vrby. Do vlhkých půd se hodí jedle nebo tis červený či magnólie. Z trvalek v podmáčených půdách prospívá blatouch a pomněnka bahenní, vrbice kyprej nebo kosatec žlutý, ve vlhkých vrbina tečkovaná, jarmanka větší nebo různé druhy čechrav. 

Pozor je třeba si dát při výsadbě pod svahem, kde se k rostlinám stahuje nadměrné množství vody a způsobuje jejich odumření. Doporučuje se proto v těchto místech vysazovat sazenice tak, aby jejich kořenový bal byl vždy výše než okolní terén, např. ve vyvýšeném záhonu. Časem, po ujmutí a zesílení, budou rostliny schopny samy přebytečnou vodu odčerpávat. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada