Jak připravit na zimu stálezelené listnaté keře

Stálezelené listnaté keře se vyznačují listy, které vydrží na rostlině i během zimy, přesněji řečeno vydrží na ní déle než jeden rok. Vzhledem ke svému původu není většina těchto keřů dostatečně odolná vůči silným mrazům, hlubšímu promrznutí půdy, mrazivým větrům a na slunném místě je při holomrazech může navíc spálit sluníčko. Aby tyto dřeviny úspěšně přezimovaly, je nutné jim vybrat vhodné místo, pečlivě je na zimu připravit a správně se o ně během zimy starat.

Trvalky nejsou natrvalo. I ony mají svou životnost. Seznamte se s těmi dlouhověkými

Stálezeleným listnáčům vyhovuje polostín 

Ideálním místem k výsadbě stálezelených listnatých keřů je polostín v blízkosti hluboko kořenících stromů (mělkou půdu zvládnou vřesovcovité rostliny). Ve stínu totiž rostlinám špatně vyzrávají mladé výhony a na slunci zase přežijí jen pravidelně zavlažované keře (i když existují slunomilné výjimky – vřesovcovité rostliny, zimostráz, hlohyně a mahonie), které je potřeba v zimě na osluněném místě přistínit chvojím. 

Půdu upřednostněte vždy propustnou a výživnou, v chudé a zamokřené se stálezeleným keřům nedaří. K vlhkostně náročnějším druhům patří kyselomilný pěnišník, libavka, pieris nebo kyhanka, sušší půdu uvítá vřes, medvědice nebo brusinka a k druhům mezi patří vřesovec nebo dabécie.

Plevel na zahradě: nepřítel, nebo spojenec?

Zimní péče o stálezelené listnaté keře 

Zavlažovat potřebují stálezelené rostliny zejména po výsadbě, během suchých období a v zimě během oblev. Jelikož v zelených listech probíhá fotosyntéza i v zimních měsících, je dostatečná vláha jedním z předpokladů dobrého přezimování. Okolní půdu je proto dobré na zimu nastlat vysokou vrstvou suchého listí, protože nepromrzlá půda umožní rostlinám přijímat vláhu. Při zmrznutí půdy nemá smysl rostliny zalévat, a je nutné se zálivkou počkat, až teploty vystoupají opět nad nulu. 

Při velkých mrazech je vhodné zasypat listím i spodní větve keřů, které tak neomrznou. Nastýlat není naopak nutné výše uvedené slunomilné rostliny a nastýlka není potřeba ani v zapojených nebo půdopokryvných porostech, kde se mezi rostlinami vytvoří příznivé mikroklima (například u brslenu nebo skalníku). Pokud přece jen keře namrznou, je možné je na jaře řezem zmladit, mírně přihnojit a ony obrazí novými výhony.

Prohlédněte si třicetimetrový minibyt, v němž nic nechybí

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada