Jak zavlažovat co nejúsporněji

  • Vyvýšené záhony jistě znáte. Existují ale i snížené záhony, resp. záhony zapuštěné pod okolní terén, v nichž se voda lépe zachytává, pomaleji odtéká, a vláha se v nich tudíž více vsakuje. Zapuštěné záhony rovněž snižují vysušování půdy větrem.
  • Podobné je to i s mulčem, stačí změnit jeho horizontálního umístění na vertikální. Slámu, stonky rákosu i výhony dřevin po řezu stromů zapracujte do půdy svisle. Zpomalí pohyb vody při odtoku, čímž opět napomohou jejímu zásaku, a navíc zajistí půdě více stínu. 
  • Využití závlahové vody ovlivňuje i typ půdy. Zatímco lehkou písčitou proteče zálivka raz dva, na těžké jílovité se drží týdny. Ideálem je proto středně těžká hlinitá půda. Písčitou půdu tudíž průběžně obohacujte o kompost a jílovitou naopak provzdušňujte a vylehčujte pískem. 
  • Schopnost půdy přijmout co největší množství vody zvýšíte také tím, že ji nenecháte nikdy úplně vyschnout. V opačném případě totiž valná část dešťové i závlahové vody odteče po povrchu pryč. 
  • Zvažte jiný způsob zavlažování než zahradní hadicí. Ačkoli dočasně zlepšuje místní klima, je nejméně úsporné. Kromě podzemního zavlažovacího systému přichází v úvahu i povrchová kapková závlaha nebo zavlažování pomocí průsakových hadic.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada