stálezelený

Stálezelené keře poskytují zvířatům úkyt i potravu, zvláště domácí druhy

Subscribe to