Jak vysadit volně rostoucí živý plot z kvetoucích keřů a trvalek

Při výběru rostlin do živého plotu myslete nejen na to, co se vám líbí, ale také na místní klimaticképůdní podmínky. Případně se poraďte v zahradnictví. Nevysazujte také jen jeden druh keřů, ale kombinujte různé, třeba podle doby kvetení (aby na sebe navazovaly), listů (opadané nebo stálezelené), výšky rostlin, barvy květů... To samé platí pro trvalky, které budou keře doplňovat. Ty navíc nikdy nesázejte po jednom kuse, ale vysazujte je ve skupinách, ideálně po pěti (nebo po třech). K výsadbě je nejvhodnější podzim.

Dřeviny a trvalky do živého plotu v teplé lokalitě

K dokreslení výsadby si uveďme příklad. V teplé oblasti můžete z dřevin vysadit např. tavolu 'Tiny Wine', kalinu modroplodou 'Gwenllian', tavolník břízolistý 'Tor', abélii velkokvětou, muchovník 'Rainbow Pillar' nebo hlošinu 'Compacta'. 

Z trvalek k doplnění a podsadbě je vhodná mydlice, polštářovitý zvonek, mateřídouška úzkolistá, iberka, šalvěj hajní 'Caradonna', záhonová růže 'Sweet Pretty' nebo turan Karwinského. 

Příprava místa a půdy k výsadbě živého plotu

Pro výše uvedené druhy rostlin počítejte s osázeným pásem širokým zhruba 1 m. Nejprve připravte místo k výsadbě. Pokud na něm roste trávadrny odstraňte, použijte jinde nebo zkompostujte. Podle připraveného plánku pak rozmístěte rostliny po ploše, abyste získali přehled o tom, jak bude záhon vypadat, a mohli upravit rozestupy. 

Jako první vysazujte nejvyšší dřeviny. Výsadbové jámy pro ně vykopejte velkoryse a půdu na dně a na okrajích ještě prokypřete rýčem. Vykopanou zeminou smíchejte s vyzrálým kompostem. Ten těžké půdě dodá živiny a humus, vylehčí ji a zlepší její propustnost. To rostlinám ulehčuje zakořenění. Velké hroudy půdy hned roztlučte, aby se v půdě netvořily větší dutiny. 

Výsadba dřevin pro volně rostoucí živý plot 

Dřeviny nesázejte příliš hluboko – povrch kořenového balu by měl být v jedné rovině s povrchem záhonu. Do půdy mimo kořenový bal šikmo zatlučte kůl a přivažte k němu kmínek nebo některou ze silnějších větví. Rostliny tak získají stabilitu. Kontejnerované rostliny není potřeba po výsadbě nijak upravovat, maximálně odstraňte poškozené a příliš hustě vyrůstající výhony. 

Zeminu kolem keřů ušlapejte, a nakonec rýčem vytvarujte kolem kmenů „mísupro zalévání. Půdu mezi keři po ukončení první části výsadby povrchově prokypřete. Tak se rozvolní horní vrstva půdy, která byla utužena při předchozích pracích. Motyčkou můžete do půdy zapracovat půdní aktivátor, případně násadu mykorhizních hub. Půda by měla být drobně hrudkovitá. 

Sázení nižších keřů a trvalek do živého plotu 

Jakmile jsou větší keře vysazené, rozložte mezi ně menší rostliny a trvalky. Mezery mezi většími rostlinami vyplňte polštářovitými trvalkami – směrem do zahrady plot opticky zakončí a vytvoří lem. Na vnější stranu plotu vysaďte vyšší, případně převisle rostoucí druhy (mohou splývat např. po kamenné zídce). 

Pokud jsou kořenové baly trvalek zplstnatělé, snažte se je před zasazením rozvolnit nebo rozřezat nožem. Po vysazení všechny rostliny zalijte, zvláště u větších keřů vodou nešetřete. Na závěr navrstvěte pod keře na povrch půdy mulčovací kůru. V chladnějších oblastech nebo u citlivějších a méně zimovzdorných druhů dřevin, rostliny na zimu obalte netkanou textilií. V našem případě kalinu modroplodou ’Gwenllian’ a hlošinu ’Compacta’.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada