Vyznáte se ve skvrnách na listech rajčat? Naučte se rozeznávat jejich nejčastější houbové choroby

Jakékoli chorobě rajčat houbového původu je vždy lepší předcházet. Proto je třeba vyhnout se pěstování rajčat na vlhkých místech a jednotlivé rostliny rajčat vysazovat tak, aby mezi nimi byl dostatečně velký odstup. Prostor mezi rostlinami umožní proudění vzduchu a rychlejší osychání rostlin po dešti. Vzdušná výsadba je nutná i ve skleníku, kde je potřeba pravidelně a účinně větrat. Klíčové je rovněž zalévat rostliny na půdu, tzv. podmokem, nikdy ne na listy. 

Pokud se však výskytu některé z houbových chorob nevyhnete, je nutné proti ní zasáhnout včas, hned při prvních příznacích (vhodné jsou i preventivní postřiky). Proto je důležité umět infekci rostlin rozeznat od běžného žloutnutí nebo usychání listů. 

Neohraničené skvrny při plísni bramborové

Infekci plísní bramborovou (Phytophthora infestans) podporuje dlouhodobé ovlhčení listů rajčat při dešti a střídání vyšších a nižších teplot, tj. přes den více než 20 °C a v noci 10 až 15 °C. 

Plíseň se projevuje nejprve šedozelenými nepravidelnými a neohraničenými skvrnami, které rychle žloutnou a následně od středu hnědnou. Skvrny bývají zpočátku vodnaté, později zasychají, stále se rozrůstají a šíří se po listech i stoncích rajčat. Nejčastěji bývají první skvrny patrné na okrajích listů, od nichž postupují dál až zachvátí celé listy, které usychají. Při pohledu na spodní stranu listu je možné za vlhka na přechodu mezi napadeným a zdravým pletivem vidět bělavý až šedý povlak houby. 

Alternariová skvrnistost listů rajčete
Info ikona

Alternariová skvrnistost listů rajčete, někdy označovaná jako hnědá skvrnitost

Plíseň napadá i stopky plodů, květů a zralé i nezralé plody. Plody rajčat jsou nejdříve zelenohnědě, později tmavě hnědě skvrnité. Povrch rajčat je pod skvrnami vpadlý, dužnina tmavá, nejprve tvrdá, později se rozvíjí i měkká hniloba a dochází k předčasnému opadu plodů. Napadená rajčata nedozrávají a jsou ke konzumu nevhodná. Postižené rostliny bohužel rychle odumírají. 

Ochrana proti plísni zabírá i na další choroby

Pozor, příznaky plísně bramborové mohou být zaměňovány se septoriovou skvrnitostí rajčete nebo s alternariovou skvrnitostí. S chemickým ošetřením je dobré začít už preventivně, tj. přibližně v polovině června, a podle průběhu počasí pak postřik opakovat. Aplikovat můžete fungicidní systémový přípravek Ortiva

Pokud jste byli zvyklí na přípravky Acrobat MZ WG, Ridomil Gold MZ Pepite, Dithane DG Neotec, tak ty jsou od ledna 2022 zakázané v celé EU. Na trhu jsou ale dostupné různé sady na ochranu rajčat proti houbovým chorobám, které např. kombinují chemickou ochranu s přírodním přípravkem. 

Septoriová skvrnitost rajčete
Info ikona

Septoriová skvrnitost na listu rajčete

Ostře ohraničené skvrny při alternariové nákaze

Původcem alternariové nebo také hnědé skvrnitosti listů rajčete je mikroskopická houba Alternaria solani. Na rostlinách se objevuje obvykle od poloviny léta a jsou pro ni typické ostře ohraničené velké žluté skvrny nepravidelného tvaru, které rychle hnědnou a jsou pak tmavohnědé až hnědočerné. Vyskytují se hlavně na listech, které při silné infekci odumírají, na stoncích a květních stopkách jsou skvrny už méně časté, mnohdy jsou protáhlé i vpadlé. 

Květy a malé plůdky napadené touto chorobou opadávají. Na větších plodech vznikají velké černé skvrny v blízkosti kališních lístků, bývají vpadlé, často prasklé, dužnina postižených rajčat je černá. Skvrny se kruhovitě šíří, pokrývají se povlakem plísně a plody nakonec podléhají měkké hnilobě. Ochrana je vhodná od poloviny července (přípravky jako při plísni bramborové). 

Drobné oválné skvrny při septorióze rajčat

Septoriovou skvrnitost rajčete má na svědomí Septoria lycopersici. Infekce touto houbou se nejdříve projevuje na starších listech, a to v podobě drobných oválných skvrn, které postupně tmavnou a jsou na nich patrné malé černé plodničky. S šířící se nákazou roste počet skvrn, které se zvětšují, splývají a vyskytují se už i na mladších listech. Listy žloutnou, hnědnou, zasychají a předčasně opadávají. Infekce přechází i na řapíky, stonky a květní stopky, ale mnohem slaběji. Plody však napadá tato houba zřídka, ty zůstávají zdravé

Čerň rajčatová
Info ikona

Čerň rajčatová neboli olivově hnědá skvrnitost

Při brzkém ataku septoriózy ale celá rostlina odumírá, a proto je obvykle nutné začít s chemickou ochranou už od poloviny června a postřik příp. opakovat (podle počasí a příznaků). 

Při černi rajčatové postižené listy neopadávají

Původcem černě rajčatové neboli olivově hnědé skvrnitosti je mikroskopická houba Fulvia fulva (syn. Passalora fulva). První příznaky se objevují na spodních, tedy nejstarších listech, na nichž se objevují různě velké žlutozelené skvrny. Na spodní straně listů je v jejich místech viditelný šedobílý až zelenošedý (olivově zbarvený) povlak plísně. Skvrny rychle splývají, listy získávají světle hnědou barvu, odumírají, ale zpravidla neopadávají

Onemocnění se vyskytuje hlavně ve sklenících a fóliovnících a postupuje směrem k vrcholu rostliny. K ochraně je možné použít přípravky účinné proti plísni bramborové a uvedeným skvrnitostem rajčete. Nové tuzemské odrůdy jsou proti této chorobě už odolné.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada