Nejčastější choroby pokojových rostlin: jak je rozpoznat a úspěšně léčit?

Počítejte s tím, že v případě houbových chorob se vám nemusí podařit určit 100% přesně původce onemocnění. Stačí ale použít některý z přípravků, které účinkují proti širšímu spektru chorob. Nezapomeňte také, že přípravek je nutné používat opakovaně, asi ve dvoutýdenních intervalech – jinak se plísní nezbavíte. Fungicidy totiž neúčinkují proti sporám (výtrusům) plísní, a tak je nutné zasáhnout znovu, až spory „vyklíčí“.

Bělavý až šedý povlak padlí

Padlí vypadá jako bělavý až světle šedý moučnatý povlak, v němž se později mohou objevit drobné černé tečky. Nejčastěji bývá na horní straně listů, ale může se vyskytnout i na spodní straně, na květech a výhonech. Jde o houbu, která odebírá z buněk živiny. Napadené listy žloutnou, vadnou a opadávají. Ochrana spočívá v odstranění a zničení postižených listů. Z přípravků můžete na rostlinu aplikovat Discus, Topas, Ortiva nebo Bioblatt. 

Bělavé, šedé až špinavě hnědé povlaky plísní

Povlaky plísní se vyskytují většinou na spodní straně listů, do nichž pronikají průduchy. Příčinou je přítomnost spor. Plísně způsobují ztrátu živin, žloutnutí a opad listů. Napadené listy otrhejte a zničte. K potlačení plísní můžete použít přípravek Champion. 

Tečkovité světlé skvrnky plísně šedé 

Plíseň šedá vytváří na květech pokojových rostlin tečkovité světlé skvrnky, na listech a stoncích vodnaté, později zahnívající skvrny s výrazným lemem. Povrch skvrn je pokryt hustým šedým povlakem plísně. Příčinou bývá přehnojení dusíkem, příliš vlhký a chladný substrát a vysoká vlhkost vzduchu. Spory se snadno přenášejí na sousední rostliny. Napadené části odstraňte, rostliny umístěte na vzdušné světlé stanoviště a snižte vlhkost vzduchu. Ošetřete fungicidem, např. Champion. 

Různé skvrnitosti listů

Na listech se objevují žluté, hnědé, šedé nebo načervenalé skvrny, často s výrazným tmavým okrajem, různé velikosti a tvaru. Ve středu skvrn se mohou objevit drobné černé tečky (plodničky hub). Příčinou výskytu může být nedostatek živin (tj. oslabení rostlin) a světla, příliš suchý vzduch, chlad, napadení škůdci... Skvrnitosti vyvolávají další chřadnutí rostlin. Napadené části rostlin odstraňte, rostliny umístěte na vhodnější stanoviště, případně ošetřete fungicidem (Royalty). 

Skvrny, z nichž se uvolňují spory rzi 

Na listech se nejprve objevují světlé skvrny, později se pokožka puchýřovitě zvedá, praská a uvolňují se žlutě až rezavě zbarvené spory rzi. Příčinou onemocnění je zavlečení infikovaných rostlin, rez se často vyskytuje u pelargonií. Napadené listy odumírají a spory rzi se dále rozšiřují. Proto poskozené listy co nejdříve otrhejte a zničte. Použít můžete přípravek Ortiva. 

Světle a tmavě zelené skvrny mozaiky 

Mozaiku poznáte podle světle a tmavě zelených skvrn na listech; často se vyskytují na listech anturií, gloxínií nebo orchidejí. Důvodem jejich výskytu jsou viry (obsažené v buněčné šťávě), které přenáší savý hmyz nebo se šíří infikovaným nářadím. Poškození se projevuje opadem listů. Při vyšších teplotách se virus šíří rychleji. Ochrana rostlin spočívá v odstranění napadených listů, likvidaci savého hmyzu a sterilizaci používaného nářadí. 

Kadeřavost a nepřirozeně deformované listy

Kadeřavost způsobuje zakrnělé stonky, deformované a nepřirozeně zkadeřené listy. Týká se to například vánočních hvězd, pelargonií nebo kopřivěnek. Příčinou nemoci jsou viry přenosné savým hmyzem. Poškozené listy opadávají a stonky rostlin postupně vyholují. Ochrana bohužel není žádná – napadené rostliny zlikvidujte

Skvrny způsobené bakteriálními chorobami 

Bakteriózy vytvářejí na listech, květech a stoncích tmavé nebo světlé, sklovité či olejovité skvrny na listech, květech a stoncích. Často se vyskytují na květech a listech begonií, pelargonií a na pestrolistých odrůdách břečťanu. Důvodem výskytu jsou bakterie napadající oslabené a poraněné rostliny. Napadené rostliny postupně odumírají. Ochranou je odstranění a likvidace všech postižených částí rostlin a menší, ale častější zálivka. 

Hnědočerný špinavý povlak černí 

Černě identifikujete podle hnědočerného špinavého povlaku na listech. Černě se usídlují na sladké lepivé medovici, kterou vylučují někteří škůdci, například mšice. Povlak na listech brání průniku světla, což má za následek sníženou tvorbu listové zeleně a narušenou fotosyntézu. Listy proto omyjte vlažnou vodou s přídavkem smáčedla (např. jaru), proti škůdcům použijte vhodný přípravek. 

Půdní houby způsobují zahnívání

Půdní houby pronikají do pletiva oslabených rostlin a způsobují zahnívání kořenů, hlíz, cibulí, kořenového krčku a báze stonků. Příčinou jejich výskytu je nadměrná zálivka, chladné stanoviště a přehnojení. Rostliny se postupně sklánějí k zemi a odumírají. Nezachraňujte je, naopak je zničte, aby se choroba nešířila. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada