Používání přípravků na ochranu rostlin

Z pohledu ekologie je vždy lepší volit přednostně některou z přírodních alternativ, ať už rostlinnou jíchu, zákvas, biologickou ochranu v podobě přirozených nepřátel nebo jinou. Někdy ovšem nemá pěstitel na vybranou a musí sáhnout po chemickém přípravku.

Přírodní zahrada: šance pro život

Zásady pro používání chemických přípravků na zahradě

  • Předně je nutné si přečíst návod k použití. Obsahuje totiž informace o ochranných pomůckách, první pomoci při požití, zasažení pokožky nebo nadýchání dané látky, údaje o skladování, přípravě postřiku a likvidaci nespotřebovaného přípravku.
  • Chemické přípravky používejte jen v případech, kdy je to nezbytně nutné. Například proti škůdcům zasahujte až po zjištění jejich výskytu. Pro stanovení správného termínu aplikace můžete využít třeba lepové desky nebo feromonové lapáky. Proti významným chorobám se sice zasahuje preventivně, ale je nutné zohlednit povětrnostní podmínky. 
  • Ke skladovaným chemickým přípravkům nesmí mít přístup děti. Přípravky ve formě prášku chraňte před navlhnutím, tekutiny před zmrznutím. Při vysokých teplotách působí některé prostředky fytotoxicky, např. sirnaté, doporučuje se proto ranní nebo večerní aplikace. 
  • U některých přípravků hrozí rezistence škodlivého organismu vůči chemické látce, proto je třeba přípravky aplikovat v předepsaných dávkách, střídat je a omezit počet zásahů v porostu na minimum. 
  • Při aplikaci přípravku by neměly být zasaženy sousední porosty. U rostlin s voskovým nebo hladkým povrchem listů přidejte do kapaliny smáčedlo. Kvetoucí porosty ošetřujte jen v nezbytném případě, a to přípravky neškodnými pro včely. Jiné prostředky aplikujte, jen pokud včely nelétají. Omezení se týká i kvetoucích plevelů a podsadby. Ošetření pokojových rostlin provádějte v neobývaných místnostech. 
  • Vždy dodržujte ochrannou lhůtu daných přípravků. Označuje se AT a stanovuje, za jak dlouho od aplikace přípravku je možné plodiny sklízet nebo konzumovat jejich úrodu, aniž by to mělo vliv na vaše zdraví.

Proměna běžné zahrady v přírodní

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada