Bokashi: návod na fermentaci rostlinného odpadu

Bokashi nakládání s bioodpadem je vhodné zejména pro ty, kteří chtějí kromě papíru, plastu atd. třídit i odpad rostlinného původu. Vlastníte-li zahradu bude asi snazší biooodpad kompostovat běžným způsobem. Lidé ve městech však rostlinné zbytky většinou vyhazují do směsného odpadu, v lepším případě do popelnic na bioodpad (ne všude jsou však k dispozici). Další možností je ukládat bioodpad do komunitních kompostérů, zpracovávat ho v domácím vermikompostéru nebo právě Bokashi metodou. 

Jak funguje Bokashi zpracování odpadu

Už název Bokashi postupu odkazuje na Japonsko, kde se v 80. letech minulého století snažili vědci najít takový způsob využití nebo zpracování bioodpadu z domácností, který by nezatěžoval veřejné skládky a spalovny (nemluvě o snížení emisí). 

Výsledkem je fermentace odpadu bez přítomnosti vzduchu, při níž za pomoci určitých látek a mikroorganismů dojde ke změně vlastností rostlinných zbytků. Ty jsou po dozrání de facto „zkvašené“, a v půdě se následně rychleji rozkládají a mohou fungovat i jako urychlovače kompostu. Vzniklý Bokashi odpad má mít rovněž hnojivé účinky, pozitivní vliv na kvalitu půdy, a tím i na úrodu

Bokashi metoda v praxi, resp. v domácnosti

K tomu, abyste mohli doma zpracovat bioodpad pomocí Bokashi postupu, potřebujete zmíněný odpad, nádobu uzpůsobenou Bokashi metodě (Bokashi nádoba s kohoutkem) a ty správné mikroorganismy k nastartování celého procesu (Bokashi směs). 

Postup spočívá ve vrstvení odpadu do nádoby a jeho zasypávání sušenou směsí mikroorganismů. Ti se ve vlhkém prostředí aktivují, začnou se množit a odpad svou činností upravovat. Materiál se průběžně stlačuje, aby v něm nebyl vzduch a celý proces probíhal za správných podmínek. Po naplnění nádoby se nechává odpad 14 dnů zrát, a pak už je připraven k použití. Během celého procesu se z materiálu uvolňuje tekutina označovaná jako Bokashi čaj (obdoba žížalího čaje), která se odebírá pomocí kohoutku na nádobě. 

Jak využít Bokashi odpad a Bokashi čaj

Materiál, který prošel Bokashi fermentací, je nejlepší zapracovat do půdy, kde se rychle rozloží. Je možné ho přidat i do běžného kompostéru (jako urychlovač) – vlastního nebo komunitního. Může rovněž putovat do popelnice na bioodpad, v níž poslouží jako odpuzovač hmyzu a hlodavců a po svozu do kompostárny i jako zmíněný urychlovač. 

Bokashi čaj se využívá k hnojení rostlin. Ale pozor, má nízké pH, proto se ředí v poměru 1:100. Přihnojování rostlin Bokashi čajem se během sezony doporučuje jednou za 14 dnů. Neředěný „čaj“ se uplatní při čištění odpadu. 

Bokashi metoda není asi pro každého 

Z uvedeného plyne, že Bokashi může být přínosem, z určitého pohledu může být fermentovaný odpad ale i nadbytečným meziproduktem. Zvlášť když jednorázově investujete do Bokashi nádoby (lépe do dvou – v jedné nádobě odpad zraje, druhou plníte) a opakovaně do Bokashi směsi (1 kg směsi vydrží na jeden až dva měsíce), a výsledný produkt máte pak vyhodit do biopopelnice. 

Proto si nejprve ujasněte, budete-li mít pro Bokashi odpad využití. Pro úplnost je dobré uvést, že na internetu jsou k dohledání různé návody a postupy k vytvoření domácích Bokashi směsí

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada