Nevyhovuje vám klima na zahradě? Zkuste dostat na pozemek více stínu a v půdě udržet více vláhy

Změnit podmínky daného místa a místního klima (mikroklima) můžete z různých důvodů, například kvůli nedostatku vody v zahradě, odvodnění svahu nad domem... Vždy ale půjde o dlouhodobou záležitost. 

Dostaňte do zahrady více slunce a tepla 

Jedinou výjimkou je pokácení stínicích dřevin, tam je efekt okamžitý. Nemusí jít ale jen o nadbytečné stromy, slunce a teplo do zahrady dostanete i zbouráním nepotřebných staveb nebo třeba výměnou plotu. 

Více energie ze slunečních paprsků zajistí zahradě i suché zídky nebo jiné sluneční pasti, které přispívají ke kumulaci tepla. Například velké kameny během dne absorbují teplo a po západu slunce ho předávají rostlinám v okolí. Možností jsou i záhony, jejichž povrch tvoří nakloněná rovina orientovaná tak, aby zachytávala maximum slunečních paprsků. 

Přirozený stín dodají zahradě jedině stromy

Daleko obtížnější je zajistit zahradě přirozený stín, protože vysazeným stromům potrvá dlouho, než dorostou do potřebné velikosti. Řešením může být výsadba už vzrostlých dřevin, která je však finančně mnohem náročnější, často vyžaduje těžkou techniku, a ne všechny stromy se v dospělosti spolehlivě ujímají. 

Do podobných úvah zahrňte i druh vysazovaného stromu. Některé vytvářejí temný stín (kaštanovník), pod jinými je světlo rozptýlené, ale jsou náročné na živiny (jasan) nebo vysušují půdu (bříza). U ovocných stromů preferujte vždy vysokokmen, protože má delší životnost, a navíc pod ním budete moct chodit. 

Zadržte v zahradě maximum vody pomocí svejlů

Aktuálním problémem mnoha současných zahrad je sucho. Ačkoli se snažíte zachytávat a zalévat dešťovou vodou, nestačí to. Důležité proto je zajistit nejen dodávku vody, ale i její zadržení v místě zahrady.  

Začít můžete už pouhým nakypřením půdy. Zkypřená půda totiž absorbuje mnohem více vody než utužená, do níž se voda téměř nevsakuje a jen po povrchu odtéká. Pokročilejším způsobem je budování tzv. svejlů neboli příkopů vedených po vrstevnici, tj. kolmo na svah. Voda odtékající ze zahrady se v nich zachytí a v daném místě se vsákne. Na podobném principu fungují i dešťové zahrady

Více vlhkosti zajistíte půdě zakopáním dřeva 

Vláhu v půdě udrží i zakopané dřevo. Máte-li nadbytek chemicky neošetřeného dřeva, zakopejte ho do půdy na zahradě. Nasákne do sebe dešťovou vodu i vodu ze závlahy, kterou pak bude do okolní vysychající půdy postupně uvolňovat. V zahradě tak může dřevo fungovat jako zásobárna vlhkosti i několik let (než se definitivně rozloží). 

Méně pracnou, ale také méně efektivní variantou je ponechat staré dřevo přímo v záhonech. Můžete ho také třeba jen částečně zapustit do půdy. Staré větve nebo kmeny poslouží v zahradě i jako broukoviště

Přebytečnou vodu odveďte do tůňky nebo jezírka

Pokud máte na zahradě naopak příliš vlhko, vyřešit ho může výsadba zmíněných bříz (nebo jiných rostlin, které vysušují půdu) nebo odvodnění pozemku. Pokud je to ale možné, vody se nezbavujte – nasměrujte ji do vytvořeného jezírka nebo rybníčku. Za sucha za ni budete rádi – zvýší vlhkost vzduchu, sníží teplotu v okolí a přitáhne do zahrady život v podobě mnoha drobných živočichů

Kvalitu půdy zlepšujte bez ohledu na mikroklima

Do pěstitelských podmínek, které je možné na zahradě změnit, patří samozřejmě i kvalita půdy. Tu však můžete zlepšovat průběžně, a to bez ohledu na okolní klima. Využijte k tomu kompost, mulčování, pravidelné doplňování živin, provzdušňování... 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada