Jak vysadit do zahrady vzrostlý okrasný strom a jak ho pevně ukotvit

Vzrostlý strom je dražší než stromek v podobě tenkého proutku, jeho výsadba je náročnější a pravděpodobnost ujmutí nižší. Na druhou stranu na podzim je největší šance jeho zakořenění, zvlášť když se budete držet následujícího postupu a stromu poskytnete oporu v podobě dřevěné konstrukce. Kromě stromu budete potřebovat hlavně rýč, dřevěnou lať a vodováhu, dále kompost, dostatek vody, tři kůly k ukotvení stromu, provaz, spojovací materiál a drobné nářadí. 

Dostatečně velká výsadbová jáma 

Vykopejte dostatečně velkou výsadbovou jámu; měla by alespoň dvakrát překračovat objem kořenového balu. Jakmile je hotová, nakypřete rýčem ještě její dno a stěny a naplňte ji vodu. Než se voda vsákne, vylepšete vykopanou půdu přídavkem vyzrálého kompostu (zejména pokud ji předtím jiné dřeviny rok za rokem vyčerpávaly). Část obohacené půdy vhoďte na dno jámy, zbytek později nasypete po obvodu kořenového balu a rozhrnete okolo. 

Převoz vzrostlého stromu autem 

Aby se větve stromu při převozu nepolámaly a vy jste ušetřili místo, stáhněte před naložením do auta opatrně jeho korunu měkkým provázkem. Po vyložení na zahradě ovázání odstraňte – větve se znovu přirozeně rozevřou. Posuďte tvar koruny a větve případně zkraťte ještě před tím, než strom usadíte do výsadbové jámy. S položeným stromem se zachází lépe, než když se budete muset natahovat na větve ze žebříku. Dřeviny koupené u odborníků řezem už zpravidla prošly a na vás je odstranit jen případné poraněné větve

Vlastní vysazení vzrostlého stromu 

Skládacím metrem a dřevěnou latí nejprve změřte hloubku jámy a v případě potřeby ji ještě upravte. Po usazení do jámy otočte strom pohlednější stranou žádaným směrem, a ještě jednou pomocí latě zkontrolujte, že kořenový bal sedí ve správné hloubce. Je to důležité, protože horní část balu musí ležet v jedné rovině s okolním terénem. Potom rozstřihněte drátěné pletivo, uvolněte kořenový obal z juty a obaly shrňte směrem dolů. Po uvolnění kořenového balu se bude strom nerušeně vyvíjet. 

Jutarezavějící pletivo se v zemi časem rozloží, a proto je nemusíte odstraňovat. Pokud byste pletivo a jutu chtěli vytáhnout, hrozí nebezpečí, že potrháte kořeny a ulámete značnou část jemných kořenů nezbytných pro dobré zakořenění. 

Postupně jámu zasypávejte vykopanou zeminou obohacenou kompostem a zároveň rozbíjejte větší hroudy, aby se ve výkopu netvořily dutiny. Nakonec půdu okolo balu ušlapejte a lopatou kolem stromu vytvarujte z půdy mísu se zvýšeným okrajem (zabrání zbytečnému odtékání vody při zalévání). 

Dřevěná opora k ukotvení stromu 

Jako oporu pro ukotvení stromu použijte tři impregnované, na jedné straně zašpičatělé dřevěné kůly. Umístěte je vedle kořenového balu ve tvaru rovnostranného trojúhelníku a zatlučte do země tak, aby končily přibližně 20 cm pod nasazením koruny. Horní okraj konstrukce musí ležet v rovině, to znamená, že kůly musí být ve stejné výšce (zkontrolujte je vodováhou). Dřevěná konstrukce získá pevnost vzájemným spojením kůlů příčnými, z jedné strany oblými latěmi. (Správnou délku určíte tak, že oblou lať přidržíte mezi vztyčenými kůly, uděláte značku a podle ní latě zkrátíte, jak je třeba.) 

Všechny tři příčné latě upevněte ke kůlům pomocí dvou vrutů do dřeva. Abyste předešli jejich prasknutí, vyplatí se otvory předvrtat

Uvázání dřeviny k hotové opoře

Pro uvázání dřeviny použijte tři provazy (doporučuje se kokosový provaz). Nejprve obtočte každý provaz okolo kmene tak, aby oba konce zůstaly dostatečně dlouhé. Ty se mezi stromem a kůlem vyvážou ve tvaru osmičky. Pod úvaz na kmenu vsuňte dva prsty, předejdete tím nechtěnému zaškrcení při utahování osmičky směrem ke kůlu. Jakmile jste s vyvázáním hotovi, svažte oba konce provazu vždy na vnější straně kůlu. Aby úvazek nesklouzával k zemi, zatlučte přes každý uzel do kůlu kovovou sponku

Nakonec strom vydatně zalijte 

Vydatná závlaha zajistí, že se kořeny dostanou do těsného kontaktu s půdou. Obzvlášť větší stromy pomůže pevná opora ochránit před poryvy větru a umožní jim v klidu zakořenit. Ukotvení na tři kůly by u stromu mělo zůstat alespoň dva roky, než strom získá potřebnou stabilitu

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada