Jak fungují svejly k zachytávání dešťovky

Svejl (z angl. swale) je příkop vedený po vrstevnici a jeho účelem je zachytávat, shromažďovat a nechat pomalu zasakovat dešťovou vodu, která by jinak z pozemku odtekla. Primárně je tak svejl určený pro svažité zahrady (a ideálně i velké), ale lze ho vybudovat i na rovině. 

Které trvalky vysadit do svažitého terénu

Svejl: příkop a násep 

Svejl se skládá z příkopu a náspu. Vybudovat ho je snadné a na menší ploše jej vytvoříte i svépomocí. Na větších pozemcích je však lepší použít bagr. Pro svejl vykopejte nejprve příkop, který musí vést po vrstevnici, aby se v něm voda hromadila rovnoměrně a nestékala k jednomu kraji. Odebranou půdu shromážděte ve svahu přímo pod příkopem. Vznikne tam vyvýšenina (násep), kterou urovnejte a následně osejte travou nebo trvalkami.

V příkopu se bude hromadit voda z dešťů, která se postupně vsákne do půdy pod svejlem. Cílem svejlu není tedy vytvořit vodní plochu, od toho jsou tůňky nebo retenční nádrže, svejl má zachytit a udržet vodu na pozemku a zavodnit dané místo. Pod svejlem se tak za čas změní podmínky pro růst rostlin a z původně suchomilných budete moci přejít i na druhy náročnější na vláhu. Do náspu pod svejlem se mohou vysazovat také stromy.

Stromy, kterým nevadí současná změna klimatu

Šířka a hloubka svejlu 

Svejly fungují díky gravitaci, proto jsou vhodné na svah a šikmé plochy. Ani na rovině se jich ale nemusíte zříkat, jen budou mít jinou hloubku a tvar. Pomocí svejlů je možné dešťovou vodu po zahradě i rozvádět, a to šikmo vedeným příkopem, který vlhké místo odvodní a suché naopak zavodní. Na velké zahradě tak můžete vybudovat celý systém svejlů.

Šířka a délka příkopů se odvíjí od plochy pozemku, jeho sklonu, délky svahu, podloží a typu půdy a rovněž od množství srážek, výšky spodní vody a množství plánovaných svejlů. Na malé zahradě mohou být svejly hlubší, ale krátké (nebo kapsovi třeba u stromů), na louce nebo pastvině mělké a dlouhé. 

Jak co nejlépe připravit zahradu na sucho

Stabilita a estetika svejlů

Erozi svejlu by měl zabránit travní drn a kořeny vysazených rostlin. Užší a hlubší příkopy se vyplňují kameny nebo štěrkem. Na dno příkopu se ukládá i nasákavý mulč, který v sobě udrží vláhu co nejdéle a postupně se rozloží. Stěny mělkého zatravněného svejlu je třeba upravit tak, aby bylo možné trávu sekat.  

Ačkoli svejly nahrazují tak trochu samozavlažovací systém, mohou fungovat i jako okrasný prvek zahradní architektury, který zajistí zahradě určitou členitost.

Jak hospodařit s vodou na zahradě efektivně a úsporně

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada