Deset kvetoucích rostlin do sušší půdy

Většina takových rostlin pochází z oblastí s menším množstvím srážek, a jsou tudíž nedostatku vody přizpůsobeny. Některé mají velký a rozvětvený kořenový systém, díky němuž získávají vláhu z větších ploch nebo hloubek, jiné mají kořeny nebo listy, v nichž hromadí živiny na období nouze a další upravily svůj metabolismus tak, aby byly jejich ztráty vody co nejmenší. Častým znakem suchomilných rostlin jsou šedozelené, stříbřitě plstnaté listy, nezřídka úzké...

Suchomilné druhy rostlin nemají na osluněné zahradě žádné zvláštní požadavky, kromě propustné půdy. Výběr rostlin ovlivní i plánovaná výška rostlin a vaše estetické nároky.

Suchomilné a suchovzdorné 

Při hledání vhodných druhů je dobré si také ujasnit rozdíl mezi suchomilnými rostlinami a suchovzdornými. Je-li totiž rostlina suchomilná a má ráda sucho, neznamená to, že nepotřebuje vůbec žádnou vláhu. A suchovzdorné rostliny zase nemusejí milovat sucho, ale dokážou přežít i bez závlahy. Oba termíny jsou ale do značné míry relativní a závisejí na podmínkách daného místa (konkrétně na půdě, resp. obsahu jílovitých částic). 

 

Predplatne