Jak správně vysadit ovocný stromek

Příprava jámy Výsadbová jáma by měla být vždy větší (do šířky i hloubky) než objem vysazovaných kořenů nebo kořenový bal. Sázíte-li na místo, kde dříve rostl stejný druh stromu, vykopanou půdu nahraďte novou. Dno výsadbové jámy zkypřete a uložte na něj vrstvu kompostu. Ještě před výsadbou naplňte celou jámu vodou a nechte ji všechnu vsáknout.

Kořeny stromku

Kořeny prostokořenného stromku rozprostřete volně do prostoru, stromku z kontejneru narušte kořenový bal.

Opěrný kůl Před zasazením stromku zatlučte do dna jámy opěrný kůl. Pokud na místě, na nějž stromek sázíte, hrozí jarní mrazíky – zatlučte kůl tak, aby chránil stromek z jižní strany. Na jaře ho trochu zastíní, čímž oddálí rašení. Na větrném stanovišti umístěte kůl ke stromku z návětrné strany. 

Kořeny a jejich řez Kořeny prostokořenných výpěstků namočte před vysazením na několik hodin do vody. Konce kořenů zhruba o třetinu zkraťte a zkontrolujte řeznou plochu – měla by být bílá. Pokud je hnědá, příslušný kořen ještě seřízněte. Stromkům z kontejnerů rozvolněte kořenový bal.

Závlaha stromku

Po výsadbě stromek zalijte. Zaplavení výsadbové jámy proveďte ale před jeho zasazením.

Půda a okolní terén Při výsadbě podsypte stromek půdou tak, aby místo štěpování ušlechtilé odrůdy na podnož bylo po vysazení asi 10 cm nad zemí. Volné kořeny dřevin rozprostřete do prostoru. Půdu při zasypávání jámy průběžně pěchujte. Přidat můžete i dlouhodobě působící hnojivo. Na povrchu půdu vytvarujte do mísy, aby zálivková voda stékala směrem ke stromku. 

Úvazek a závlaha Vysazený stromek uvažte ke kůlu páskem (nejlépe gumovým) a průběžně ho kontrolujte, aby se do kmínku nezařezával. Nakonec stromek zalijte.

 

Predplatne