Jak správně vysadit ovocný stromek

Ovocné stromky (ale platí to pro všechny dřeviny obecně) se mohou vysazovat na jaře, vhodnější je však většinou podzim. Důvodem je dřívější zakořeněnínáskok před zjara vysazenými stromky a snazší překonání případného jarního sucha. Následující pravidla platí pro jakékoli roční období.

Exotické plody, které můžete sklízet už i u nás

Příprava výsadbové jámy

Výsadbová jáma by měla být vždy větší (do šířky i hloubky) než objem vysazovaných kořenů nebo kořenový bal. Sázíte-li na místo, kde dříve rostl stejný druh stromu, vykopanou půdu nahraďte novou. Dno výsadbové jámy zkypřete a uložte na něj vrstvu kompostu. Ještě před výsadbou naplňte celou jámu vodou a nechte ji všechnu vsáknout.

Kořeny stromku
Info ikona

Kořeny prostokořenného stromku rozprostřete volně do prostoru, stromku z kontejneru narušte kořenový bal.

Foto: Shutterstock

Opěrný kůl k vysazenému stromku

Před zasazením stromku zatlučte do dna jámy opěrný kůl. Pokud na místě, na nějž stromek sázíte, hrozí jarní mrazíky – zatlučte kůl tak, aby chránil stromek z jižní strany. Na jaře ho trochu zastíní, čímž oddálí rašení. Na větrném stanovišti umístěte kůl ke stromku z návětrné strany.

Švestky: podle čeho vybírat odrůdy a kam je vysazovat

Kořeny stromku a jejich řez

Kořeny prostokořenných výpěstků namočte před vysazením na několik hodin do vody. Konce kořenů zhruba o třetinu zkraťte a zkontrolujte řeznou plochu – měla by být bílá. Pokud je hnědá, příslušný kořen ještě seřízněte. Dřevinám z kontejnerů rozvolněte kořenový bal.

Závlaha stromku
Info ikona

Po výsadbě stromek zalijte. Zaplavení výsadbové jámy proveďte ale před jeho zasazením.

Foto: Shutterstock

Půda a terén okolo stromku

Při výsadbě podsypte stromek půdou tak, aby místo štěpování ušlechtilé odrůdy na podnož bylo po vysazení asi 10 cm nad zemí. Volné kořeny dřevin rozprostřete do prostoru. Půdu při zasypávání jámy průběžně pěchujte. Přidat můžete i dlouhodobě působící hnojivo. Na povrchu půdu vytvarujte do mísy, aby zálivková voda stékala směrem ke stromku. 

Úvazek a závlaha vysazené dřeviny

Vysazený stromek uvažte ke kůlu páskem (nejlépe gumovým) a průběžně ho kontrolujte, aby se do kmínku nezařezával. Nakonec stromek zavlažte.

Celoroční bydlení v maringotce? Jde to. Přesvědčte se

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada