Zalévat, či nezalévat ovocné stromy

Zálivkou ovocných stromů, zejména za dlouhotrvajícího sucha, vůbec nic nezkazíte. Hnojivo, zvláště pokud hnojíte tekutým přípravkem v zálivkové vodě, sice trochu vyplavíte, ale to vydatný déšť také. Bez vody by vám strom navíc uschnul. Je ale vhodnější, a to i z jiných důvodů, hnojit stromy pomalu rozpustným hnojivem. 

Množství a četnost zálivky se odvíjí od druhu stromu (příp. podnože), jeho stáří (mladé stromky zalévejte určitě, vzrostlé už něco vydrží, sucho se u nich ale projeví nižší úrodou plodů), druhu půdy (v písčité se vláha neudrží na rozdíl od hlinité či jílovité), na výšce hladiny spodní vody atd. 

Nezalévejte ale jen 20 cm od kmene, zálivka se musí dostat i ke kořenům, které se rozprostírají dál od kmene. Pokud byste kolem stromu nakreslili kruh kopírující obvod koruny, tak právě v něm se všechny kořeny nacházejí, a je tudíž nutné zavlažovat celou tuto plochu. Obecně přitom platí, že strom ocení více vody a méně časté zavlažování než časté zalévání malým množstvím vody, které se z půdy rychle odpaří. Zvláště za sucha zalévejte také pomalu, příp. po dávkách, aby se voda stíhala vsakovat. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada