Proč se některým stromům oloupává kůra

Určitě jste si už někdy všimli kmene platanu. Bývá pokrytý různě velkými a různě barevnými pláty kůry, které jsou v různém stadiu odlupování. Nejde ale jen o platany, loupání kůry je druhovou vlastností vícero stromů. Důvodů k loupaní kůry mohou mít hned několik. 

Opad kůry jako součást konkurenčního boje 

Podle některých zdrojů může jít o původní ochranu před liánami – s kůrou odpadávají i přichycené části lián. Tento důvod však nebyl nikdy vědecky prokázán. Jako další příčina se proto nabízí způsob konkurenčního boje s podrostovými rostlinami. Kůra dopadá na nižší rostliny, poškozuje je nebo stíní, a tak snižuje jejich šance na přežití. K potlačování podrostu mohou sloužit i látky obsažené v kůře, tzv. alelopatika.

Regulace odparu z půdy i kmenu 

Možností je i regulování odparu z půdy. Kůra pod stromy funguje jako mulč, který brání nadměrnému odpařování vody z půdy. Ve hře je ale i přirozená snaha stromů o co nejhladší kůru, která je pak odolnější vůči hmyzu, plísním nebo epifytům (to platí spíš pro stromy v tropických oblastech) a má menší odpar vody. 

Fotosyntéza mladou zelenou kůrou 

Faktem také je, že mladá kůra platanu má světle zelenou barvu a je tak možné, že v ní probíhá fotosyntéza. K ní však potřebuje světlo. S přirůstáním stromu kůra praská, stárne, získává okrovou a posléze hnědou barvu, začne se odlučovat až se definitivně odloupne, aby uvolnila místo mladé zelené. Strom ale neroste tak rychle, aby se kůra odlupovala jen kvůli přírůstkům dřeva. Vědci proto předpokládají, že je proces odlupování kůry řízen geneticky.

Cílené loupání napadené kůry 

Úplně jiným případem je loupání kůry člověkem u stromů napadených kůrovci. Jedná se konkrétně o smrky, u nichž je oloupaní kůry jednou z možností ochrany proti lýkožroutu smrkovému. Loupání se provádí u stromů na stojato, tzn. že proškolení lezci z každého napadeného stromu odstraní v době líhnutí lýkožrouta všechnu kůru. Ta dopadne pod strom a lýkožrout v ní zahyne – není nutné ji likvidovat. K zákroku ale musí dojít dříve, než škůdce dokončí vývin, vyletí a napadne další stromy.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada