Jak se vyznat v řezu dřevin: co to je zmlazení, větevní kroužek, vlk...

Často se dočtete, že máte keř nebo strom zmladit, větve řezat na větevní kroužek, ponechat dostatek plodonosného obrostu nebo odstranit vlky. Kdo není zběhlý v odbornější terminologii, pak samozřejmě neví, co má dělat. Co to tedy znamená?

Co to je zmlazovací řez

Kvetoucí keře, které dlouho nikdo neřezal, případně postupoval špatně, během let odspodu vyholují (nevětví se). Vyholování můžete pozorovat třeba u trojpuku, zlatice, vajgélie nebo pustorylu. Omlazovací kúra vrací rostlinám vitalitu a chuť kvést. Nejvhodnější je odstranit silné, přestárlé větve u báze (tedy v místě, kde vyrůstají ze země) a ty mladší zkrátit o třetinu. Pokud keř už nemá větve s květními pupeny, provádí se řez koncem zimy. Je-li keř v dobré kondici, je vhodnější řezat až po odkvětu. V následujících letech se pak keř pravidelně prosvětluje a silněji se řeže jen v případě nutnosti. 

Jak provést úplné (radikální) zmlazení 

Tato metoda je vlastně radikální zmlazovací řez. Keře se zdlouhavě neprosvětlují (neprořezávají), ale všechny větve se rovnou zkrátí těsně nad zemí. Opatření je vhodné především u dřevin, které mají schopnost opakovaně obrážet (obrůstat). Jsou to třeba lískyvrby, které se podobným způsobem mohou řezat rok co rok. Díky radikálnímu řezu zároveň získáte spoustu krásného proutí. Červenolistá líska sibiřská přitáhne po řezu pozornost mimořádně krásně zbarvenými novými výhony (barevné jsou jen daný rok vyrostlé přírůstky – letorosty, které na podzim zdřevnatí). 

Kde najít větevní kroužek a jak na něj udělat řez 

  • Větevní kroužek V místě, kde výhon přisedá k větvi vyššího řádu, je patrný malý oválný zával. Říká se mu větevní kroužek a je v něm dělivé pletivo, které zajišťuje rychlé hojení rány (kalus). 
  • Kde řezat Pilu nasaďte přímo v místě větevního kroužku. Řez veďte mírně šikmo směrem od kmene. Řezná plocha tak bude co nejmenší a větevní kroužek zůstane neporaněný. 
  • Výsledek Na větvi zůstává jasně patrný malý výstupek. Pozor u větších větví: odstraňujte je postupně a opatrně, aby nedošlo k natržení kůry kmene a poškození kosterní větve.  
  • Začištění Nakonec nožem lehce seřízněte okraj roztřepený od pily. Protože dělivá pletiva snáze zavalují hladké okraje, podporuje tento postup hojení rány. 

Co dělat při odstraňování vlků

Dlouhé, silné, vzpřímeně rostoucí neplodné výhony, vlky, se na stromech objevují především po silném řezu. U ovocných stromů je nezbytné nežádoucí výhony pravidelně odstraňovat. Účinnější než je řezat teď v zimě je lehce zdřevnatělé výhony vytrhat hned na počátku léta. Při tomto postupu se zároveň odstraní další nevítané pupeny a vzniklé rány se dobře hojí. 

Jak odstranit rozvětvené vlky 

Pokud vlky v koruně ovocného stromu necháte, časem se rozvětví a vytvoří další „korunu“. Na ní pak dokonce vyrostou plodonosné výhony. Původní koruně však odebírají živiny, vodu a sluneční světlo, a to má za následek vývoj drobnějších plodů. Proto je nutné vlky, případně konkurenční výhony, které se z nich vyvinuly, včas odstranit. Nad větví, z níž rozvětvený výhon vyrůstá a která směřuje ven z koruny, tento výhon odřízněte. Původní koruna získá zásahem dostatek světla a vzduchu. 

Co znamená vedení větví 

Při tomto zásahu se větve zakracují za níže a příhodněji rostoucím postranním výhonem – „vyvádějíse na příznivěji rostoucí výhon. Plody se totiž zakládají na vodorovně, nikoli na strmě nebo svisle rostoucích výhonech. Zásahem se upraví směr růstu, koruna se otevře směrem ven, a dovnitř tak pronikne více světla. Na rozdíl od běžného krácení větví se v tomto případě nestimuluje silné následné rašení, protože nové pokračování kosterní větve dokáže přijmout a zpracovat zvýšený tlak mízy. 

Jak zmladit plodonosný obrost

Jabloně a hrušně tvoří nejlepší plody na dvouletých kvetoucích výhonech. Z nich vyrůstají nové plodonosné výhony, které se v průběhu let dál větví. Na takových větvích, které se často poznají podle svislého růstu, se sice dál tvoří plody, ale už ne v žádoucí kvalitě. Proto je dobré přestárlé plodonosné větve odstranit a vyvést mladší postranní výhony. 

Co je řez na vnější očko 

Na rozdíl od prosvětlování, při němž se odstraňují celé větve u základu, se při běžném zpětném řezu krátí větev nad pupenem, aby se podpořila tvorba postranních výhonů. Tyto pupeny se také nazývají očka. Při řezu nasaďte nůžky lehce šikmo, několik milimetrů nad očkem. Očko, nad kterým budete řezat, musí směřovat ven. Tím se zajistí, že nový postranní výhon bude mířit ven z koruny, a tak se nebude zbytečně zahušťovat vnitřní prostor koruny. Pozor: pokud byste větev zkrátili příliš blízko nad očkem, očko zaschne, konec větve odumře a hrozí, že se stane vstupem pro houbovou infekci. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada