Zimní řez jádrovin: kdy a jak jabloně a hrušně řezat, aby hodně plodily

Termín zimního řezu jádrovin se odvíjí od stáří dřevin. Za obecně platný termín se považuje únor až březen (někdy se ale řeže i v lednu, záleží na počasí a stavu stromů). Zatímco starší stromy můžete řezat už v únoru, stromky mladší pěti let se doporučuje řezat až koncem března. Ideální je odhadnout dobu řezu na 6–8 týdnu před rašením jádrovin. 

Koruny prosvětlete a rány začistěte

Nejprve odstraňte silnější větve, které zahušťují korunu nebo směřují dovnitř koruny. K tomu je vhodná ruční zavírací pila nebo pila s nastavitelným listem. Tou lze udělat čistý řez, protože ji můžete nasadit těsně u kmene a řezat na větevní kroužek, tedy tak, aby řezná rána měla co nejmenší plochu. Pamatujte, že po řezu větví nesmějí zůstat na kmínku pahýly. Obvod řezné rány zůstane zpravidla lehce roztřepený. Seřízněte ho ostrým zahradnickým nožem: hladké okraje se lépe hojí. 

Pozor, silný řez podněcuje růst vlků 

Po silném zpětném řezu se zpravidla objeví značné množství přímo vzhůru rostoucích „vlků“. Ty odstraňte celé, protože tvoří pouze listy, nezakládají květní pupeny a neplodí. Osvědčeným postupem je vytrhnout vlky na počátku léta ještě před tím, než zdřevnatí. Tím se zároveň odstraní i očka, takže na jejich místě už nenarostou nové vlky. 

Jak udržet pyramidální tvar koruny

Nejčastějším přirozeným tvarem koruny u našich ovocných dřevin je pyramidální koruna s průběžným středovým výhonem (terminálem). Tři až čtyři silné postranní výhony na jedno patro tvoří hlavní větve a společně základní kostru stromu. Aby se zabránilo tvorbě postranní koruny, odstraňte konkurenční výhony v horních partiích. 

Přírůstek středního výhonu seřízněte přibližně o dvě třetiny. Při krácení větví řežte vždy nad očkem směřujícím ven. Dvojsečné nůžky nasaďte lehce šikmo nad pupenem, který směřuje ven z koruny. Pak se nestane, že by nový výhon rostl dovnitř koruny. Zároveň dbejte na to, aby stromu zůstal dostatek mladých výhonů. Ty se poznají podle nahuštěných, lehce zaoblených pupenů. Řez průběžně kontrolujte. Ze země se lépe posuzuje, co je třeba napravit. 

K řezu používejte ostré a čisté nářadí

Pro hojení rány je klíčové „čisté“ vedení řezu ostrým nářadím. Okolní hojivá pletiva (kalus) ji pak zavalí a rána se rychle uzavře. Doporučení hodné je i zatření rány stromovým balzámem nebo štěpařským voskem, které chrání pletiva před vysycháním. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada