Jak prořezat lískový keř nebo stromek, aby plodil co nejvíce oříšků

Většinou se líska pěstuje v podobě keře, někdy dokonce v přírodním živém plotu. Velkoplodé odrůdy, jako je ’Hallská obrovská’, jsou ale vhodné i pro pěstování ve formě stromku s nízkým kmenem. Výhodou stromku je, že první úroda přichází dřív, a snadnější je i ochrana proti dlouhonosci lískovému: je tu jen jediný kmen, na který byste měli upevnit lepový pás, což u keřů tak snadno nejde. Jak ale keř nebo stromek během zimy prořezat? 

Jak prořezávat lískové keře

Vzdálenost mezi nově vysazenými lískovými keři by měla být přibližně 5 metrů a s jejich prosvětlováním byste měli začít ve čtvrtém roce. Těsně nad povrchem půdy při něm vyřízněte všechny nadbytečné výhony tak, aby zůstalo pět až sedm nejsilnějších.  

Málo rozvětvené, přímo vzhůru směřující výhony málo plodí. Keř by tedy měl být rozprostřený do šířky a bohatě rozvětvený. Každé 2 až 4 roky proto během zimy vyřežte nejstarší větve a nahraďte je mladými; odstraňte také postranní obrost, který směřuje dovnitř keře. Později, v průběhu vegetace, odstraňte všechny přebývající výmladky. 

Jak tvarovat stromek lísky

Mezi lískovými stromky dodržujte vzdálenost asi 6 metrů. Při výchovném řezu stromku vyberte čtyři nebo pět kosterních větví, které budou tvořit základ koruny. Všechny ostatní, stejně jako postranní obrost na kmínku odstraňte. Nezapomeňte také pravidelně odstřihovat nebo vytrhovat vzpřímeně rostoucí výhony – vlky.  

Dobře zapěstovaný stromek by měl mít prosvětlenou kotlovitou korunu. Proto nad vhodným rozvětvením odstřihujte postranní obrost; odstraňte také větve, které vyrůstají z kmene. Výhony směřující vzhůru zakraťte nad vhodným pupenem směřujícím ven, vodorovně rostoucí větve v koruně pokud možno nechte. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada