Které trvalky vysadit do svažitého terénu

Rostliny určené na svažitý pozemek by měly být jednak dlouhověké (abyste je nemuseli stále dosazovat), a jednak by měly zpevňovat terén (aby nedocházelo k jeho erozi). V ideálním případě by měl vzniknout souvislý rostlinný pokryv bez mezer. Vhodné trvalky by proto měly korespondovat s nároky, které zahrada nabízí, měly by disponovat dobrou regenerační schopností a v neposlední řadě by mělo jít o různé rody a druhy rostlin, aby pokryv nepůsobil fádně a monotónně.

Co ovlivní výběr rostlin do svažitého terénu

 • Výběr vhodných trvalek závisí předně na sklonu daného svahučím prudší, tím více bude vyžadovat rychlé zpevnění a přístup k rostlinám bude náročnější. 
 • Dalším faktorem je odolnost rostlin vůči suchu. Myslete na to, že největší vlhkost je u paty svahu. 
 • S tím souvisí i míra oslunění – východně a západně orientované svahy nejsou tak specificky vyhraněné jako jižní a severní. Zvláště u pozemků se severní orientací může hrozit i vymrzání jednotlivých rostlin. 
 • Roli hraje i váš záměr. Má se svah stát “neviditelným” a splynout s okolní vegetací, nebo uvítáte naopak barevný či prostorový kontrast? 
 • Zohlednit byste měli i růstové vlastnosti jednotlivých druhů a konečnou velikost rostlin. Vyhnete se tak přesazování v budoucnosti. 
 • Vycházejte i z faktu, jestli se váš dům nachází nad svahem (a vidíte z něj jen horní část) nebo pod svahem (a vidíte ho celý). 
 • Zvážit byste měli i vzhled svahu v zimě. 

Co by měly trvalky na svah splňovat 

 • Musejí trvale a hustě pokrývat svah. 
 • Měly by mít bohatý a stabilní kořenový systém, který rostliny dostatečně ukotví a zároveň zpevní svah. 
 • Vysazené druhy rostlin si neměly navzájem příliš konkurovat. Měla by se mezi nimi naopak ustálit určitá rovnováha. 
 • Kvetení vybraných trvalek by mělo být rozloženo do celé sezony a v zimě by měly vypadat atraktivně alespoň svým tvarem. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada