Atraktivní zahrada na šikmé ploše

Rovinatá zahrada splňuje obecnou představu o snadné úpravě a údržbě. Na druhou stranu její jednoduchost může při tradičním pojetí – trávník, okrasné záhony a užitková část – působit leckdy nudně. Ke slovu pak přichází dodatečná modelace terénu a zahradní prvky, které rovinu naopak narušují. Vždy je však nutné zohlednit rozdílné podmínky v různých částech zahrady. 

Výhledy ze zahrady na úkor soukromí 

Předností svažité zahrady je často možnost výhledů do okolí. Výhodou svahu je i předvídatelný odtok dešťové vody a jeho možné využití. I to může přispět k praktickému a zároveň originálnímu zpracování zahrady. Na druhou stranu s sebou stejný prostor teoreticky nese odkryté soukromí a v zahradách bez vzrostlé výsadby se do určité míry projeví i nechráněnost vůči větru. Z horních partií pozemku může navíc voda odnášet živiny do nižších. Hrozit může rovněž eroze. Každá zahrada je ale jiná, a proto je nezbytné pečlivé naplánování.

Svah je nejčastěji řešen vytvářením teras pomocí opěrných zídek a schodišť. U příliš svažitého pozemku je nezbytná konzultace se statikem. Soukromí pomohou zajistit zase zástěny, clony a vyšší výsadby. 

Nezbytné zahradní schody a zídky 

Důležité je si ujasnit, odkud, kudy a kam budete na zahradě chodit. Tato místa jsou pak předurčena k výstavbě schodišť. Při realizaci je nutné zohlednit jejich bezpečnost, příhodný materiál a v neposlední řadě i pohodlnost při chůzi. 

U zídek vše závisí na zátěži, kterou na ně bude vymezená část svahu vyvíjet. Vyšší zdi se neobejdou bez betonových základů, pro mírný svah postačí suché zídky. Obliba druhých jmenovaných v posledních letech roste, jelikož poskytují prostor různým skalničkám a jiným teplomilným rostlinám, kterým nevadí sucho. Nezřídka se díky specifickému mikroklimatu stanou suché zídky i domovem ještěrek, hadů, příp. užitečného hmyzu. Uplatní se tak v okrasných i užitkových částech zahrady. 

Zapojená výsadba ve svahu
Info ikona

Kořeny rostlin v zapojené výsadbě svah zpevňují a zahradě nehrozí eroze.

Jak v zahradě stabilizovat svah 

Svah na zahradě nabízí příležitost k vytvoření skalky, suťoviště, výsadbě keřů trvalek, ale i středozemních bylinek. Specifický přístup však vyžaduje trávník. Porost v horní části svahu bude totiž na rozdíl od trávníku v dolní části ochuzován jak o vláhu, tak živiny. Při plánování jakékoli výsadby je navíc důležité počítat s takovou vrstvou půdy, která bude stabilní i na svažité ploše. Příliš jemná a písčitá je proto nevhodná. 

Ke zpevnění svahu se hodí např. skalník Dammerův, břečťan popínavý nebo třezalka kalíškatá. Okrasné školky nabízejí i rychle rostoucí dřeviny, které svými kořeny daný svah zpevní, čímž ho stabilizují. 

Půdu ve výsadbách je možné zajistit proti posuvu také pomocí hatí. Stačí do svahu podélně umístit dřevěná prkna a zajistit je proti sesuvu dřevěnými nebo kovovými kolíky. Hatě svah na pár let zpevní, zabrání odplavování půdy nebo mulče a než zetlejí, prorostou vysazené dřeviny plochu natolik, že už nebudou další hatě potřeba. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada