Co se zahradou po záplavě velkou vodou

Poté, co se postaráte o dům, začněte s úklidem zahrady. Pokud na ní voda stále stojí, zajistěte jí odtok. Odkliďte z ní všechny naplavené větve, kameny nebo jiné věci a nepořádek, který k vám velká voda přinesla. Jestliže záplava poškodila větve některých z vašich stromů, odřežte je, ohnuté větve podepřete, dokud se nevzpamatují. Ze zahrady také odstraňte veškeré nánosy bláta a případnou spadanou úrodu. Nesnažte se poškozené plody zachránit, mohou poškodit vaše zdraví. 

Vícekmenný strom do malé předzahrádky

Obnova půdy a půdního života po povodni

Pokud při povodni odnesla voda ze zahrady část půdy, bude potřeba ji nahradit. Určitý podíl půdy pravděpodobně odeberete i vy při odklízení bahna, což ale nevadí, protože může být po zatopení kontaminovaná. Navíc, stávající půda, která byla zatopená, se stává kyselejší. Záhony proto zryjte nebo nakypřete a nechte řádně proschnout a zvažte navážku čerstvé půdy a kompostu. 

K oživení půdy a půdního edafonu přispěje i zelené hnojení. Osejete tedy záhony rostlinami vhodnými k zelenému hnojení – jejich kořeny provzdušní půdu a pomohou obnovit půdní strukturu. Pokud se u vás záplavy pravidelně opakují, zvažte vytvoření vyvýšených záhonů. Určitou pomocí může být i olemování zahrady hustým živým plotem, který může zpomalit případný proud vody a zadržet množství bahna. Nízkými plůtky lze chránit i jednotlivé záhony.

Jak chránit a uskladňovat ornici při zakládání zahrady

Užitkové plodiny po záplavě –⁠ ano, ale jinak 

Je otázkou, jestli pro letošní sezonu ještě zakládat užitkové záhony (pokud je podzim, tahle starost vám odpadá).  Jestliže voda zahradou jen protekla a dlouho na ní nestála, pravděpodobně to má cenu. Zvláště, máte-li vyvýšené záhony s nezaplavenou nebo novou půdou, můžete v sezoně ještě vysít zeleninu s krátkou vegetační dobou (ředkvičky, saláty, špenát, hrášek...). To samé platí pro výsadbu plodové zeleniny. Jestliže ale vyvýšené záhony nemáte, vysaďte ji pro letošek do nádob nebo plastových pytlů. Případný fóliový kryt může urychlit jejich růst. Koncem léta, po zapracování zeleného hnojení, obnovte také výsadbu jahodníků. 

V případě, že voda na zahradě stála delší dobu a hrozí-li riziko kontaminace těžkými kovy, které s sebou mohla voda přinést, věnujte zbytek léta a podzimu pouze obnově půdy. Nic ze zahrady také nekompostujte, zelené hnojení posečte a spolu se zbytky rostlin odvezte.

Listová zelenina určená pro podzimní sklizeň

Zatopené okrasné rostliny dočasně přesaďte 

Pro záchranu okrasné zahrady platí podobná pravidla jako pro užitkovou. Zkontrolujte ukotvení dřevin, solitérních i v živých plotech, případně je podepřete a dosypte půdu k odhaleným kořenům. Trvalky očistěte proudem čisté vody. Pokud se jim v důsledku záplavy nedaří, přesaďte je do nádob s novou půdou. Po zotavení a navážce čerstvé půdy na zahradu, je vysaďte zpět na jejich místo. Vysít, nebo spíš vysadit, můžete stále i některé letničky (v případě jarní nebo letní záplavy), které zahradu barevně oživí až do podzimu. 

Při kontrole zahrady nezapomeňte na jarní cibuloviny. Odnesla voda jejich cibule? Počítejte s tím při nákupu v zahradnictví a na podzim je znovu vysaďte. Zakoupit můžete koneckonců i letní cibuloviny, které vás potěší ještě letos.

Dřeviny můžete pěstovat i v nádobách na terase

Záchrana a obnova travní plochy po záplavě

Zelený pažit je pěkný, ale není nejdůležitější. Poskytněte proto trávníku dostatek času, možná se sám vzpamatuje. Po částečném proschnutí mu pomozte vyhrabáním odumřelé trávy, menší prázdná místa dosejte směsí pro obnovu trávníků. A pokud se ani pak nezmátoří, založte na podzim trávník nový.

Vápnit, nebo nevápnit trávník? A jak moc?

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada