Pěšiny z přírodního kamene vysypané kačírkem

Použití drobného kačírku a pravoúhlé nebo nepravidelné kamenné dlažby je vhodné pro kakkoli členité pozemky. Sklon terénu by však neměl přesáhnout 5 %, jinak by mohly přívalové deště drobné kamenivo z pěšin a cest spláchnout. Aby se kačírek nedostával do přilehlých záhonů a trávníku, vyplatí se zapustit podél cest nebo teras pevné olemování. Jako nejjednodušší se nabízí použití pružných ocelových bariér.

Který materiál vybrat pro zpevněné plochy

Jak vytvořit pevný základ pěšiny 

Plochy vysypané kačírkem musejí mít pevný základ, jinak je téměř jisté, že je časem pohltí zem. Doporučuje se rozhrnout 20 až 25 cm vysokou vrstvu hrubého štěrku a důkladně ji zhutnit. Kačírek, který na ni nasypete, je pak pohodlně pochozí při vrstvě 3 až 5 cm. Jestliže jsou desky nebo kameny použité ve spojení s kačírkem vyšší než 5 cm, je třeba mocnost podkladu navýšit. Aby při chůzi po usazené dlažbě nikdo neklopýtl, měla by vzdálenost od středu jednoho šlapáku ke středu druhého měřit přibližně 65 cm, což je vzdálenost odpovídající délce běžného kroku.

Mlatové pěšiny jsou trendy. Jak na ně?

Rostliny v okolí pěšiny i ve spárách 

U zahradní pěšiny z přírodního kamene by neměly přijít zkrátka ani rostliny. Vyplatí se zvážit, zda a jak její těsné sousedství osázet anebo jak do mezer vysypaných kačírkem pohodlně dostat nižší trvalky či nenáročné bylinky. Vedle širokého výběru různých mateřídoušek jsou vhodné další teplomilné druhy, například kosatce, sporýše, šalvěje, levandule nebo pohledné bělotrny modré, které se později ochotně šíří prostorem díky samovýsevu. Při zakládání podloží je ovšem obtížné udržet jamky pro budoucí osázení, musejí se proto hloubit dodatečně.

Plot z větví, který vytvoří zázemí pro drobné živočichy

Zaplevelení kačírku je lepší předejít 

Štěrkový základ pěšiny udržuje v šachu obtížné kořenové plevele, semena jiných plevelů mají ale do spár volný přístup shora. Bude se jim však dařit, jen když se v kačírku bude tvořit dostatek humusu. Abyste takové riziko minimalizovali, pracujte opatrně s půdou na přilehlých záhonech a pečlivě odstraňujte spadané listí.

Prohlédněte si špičkově zrestaurovaný secesní byt

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada