Různé povrchy zahradních cest

Materiál pro zpevněné zahradní cesty vybírejte především podle využití daného povrchu, frekvence jeho používání, umístění cesty (rovina nebo svah), požadované trvanlivosti a únosné údržby.

Mlatové pěšiny jsou trendy. Jak na ně?
 

Z čeho vytvořit zahradní cestu

  • Dlažba – zatímco velkoformátová se pokládá především ke vstupům do domu a na hlavní cesty, dlažba malého formátu se uplatní na menší ploše nebo úzkých cestičkách. Důležitým kritériem je u dlažby i způsob pokládky. 
  • Cihly – jako materiál určený k vydláždění cest se uplatní zvláště ve venkovských zahradách. Jedinou podmínkou pro jejich použití je mrazuvzdornost. Atraktivitu cihel zvyšují i různé vzory použité při pokládce.   
  • Štěrk nebo písek – tento materiál se využívá k zakrytí dobře udusaného podkladu. Abyste alespoň částečně zabránili jeho roznášení po okolí, je nutné cestu vybavit pevným obrubníkem.
  • Dřevo – v podobě šlapáků nebo pražců se dřevo uplatní v jakékoli přírodněji pojaté zahradě. Na vlhkých místech je však nutné počítat s jeho kluzkostí. 
  • Drcená kůra, štěpka nebo dřevěné piliny – nejčastěji se těmito měkkými a nasákavými materiály vysypávají cestičky v užitkové zahradě, v okrasné vypadají nepatřičně.

Který materiál vybrat pro zpevněnou cestu

Nepsaná pravidla zahradních cest

  • Nedělte zbytečně zahradu na menší plochy, cesta v tomto případě není cíl. K viditelnému cíli by navíc měla vést co nejpřímější cesta, stejně jako k užitkovým záhonům nebo místu pro děti. 
  • Použití jediného materiálu dodá malé zahradě na velkorysosti. Při kombinaci nikdy nepoužívejte více než tři různé materiály.
  • V okrasné zahradě veďte cestu tak, aby se návštěvníkovi otevíraly stále nové a atraktivní výhledy, které vytvoří dojem, že je zahrada rozlehlejší než ve skutečnosti.
  • Dlouhé cesty měnící směr by měly mít na vnitřní straně “zatáčky” umístěný vždy nějaký prvek, např. velký kámen, strom apod. 
  • Barevně výrazné materiály se snažte sladit s okolní výsadbou. Monotónnost některých materiálů občas narušte jiným barevným nebo kontrastním odstínem, zvýrazněte určitou část cesty odlišným materiálem apod.

Jak sladit materiál pro zahradní stavby