Chraňte stromy před poraněním, předejdete tak korové nekróze

Původcem této choroby je houba Neonectria galligena. Její spory pronikají do dřeva mladých i starých dřevin buď přirozenými otvory, nebo mechanicky vzniklými ranami – mrazovými trhlinami, řeznými ranami či nezahojenými jizvami. K infekci dochází většinou koncem léta a během podzimu

Korová nekróza ohrožuje zvláště mladé stromy

Ohroženy jsou korovou nekrózou zvláště mladé stromy (často musí být odstraněny), u starších stromů jsou většinou napadeny jen jednotlivé větve. Mezi náchylné odrůdy jabloní patří ’Gala’, ’Elstar’, ’Topaz’, ’Coxova reneta’ a ’Parména zlatá’.  

Jak poznat korovou nekrózu stromů

Po infekci korovou nekrózou vznikají na napadených částech stromů mírně propadlé, tmavě hnědé skvrny, které se postupně zvětšují a poškozená kůra dále praská. V ranách mohou být viditelné červené „kuličky“ rozmnožovacích orgánů houby (plodnice). Stromy mají postupem času menší a menší přírůstky, vadnou, žloutnou a pomalu odumírají

Ochrana stromů před korovou nekrózou

Prevencí korové nekrózy je výsadba odolných odrůd a ochrana stromů před mrazovým nebo jiným poraněním kůry, kterému můžete zabránit (např. při sklizni). Existují však situace, kdy poškození stromové kůry neovlivníte, třeba při krupobití. Pokud k němu ale dojde, všechny rány na větvích (nebo kmenech) co nejdříve pečlivě ošetřete stromovým či sadařským balzámem (podporuje hojení ran). Jen tak můžete infekci zabránit. 

Pokud za čas zjistíte, že k infekci stromu přesto došlo, napadené části stromů za suchého počasí odstraňte. Mladé výhony se odstraňují pod místem nekrózy, na kmeni a silnějších větvích je nekrózy nutné vyříznout až do zdravého dřeva. Rány opět důkladně ošetřete balzámem. Odstraněné části stromů nenechávejte na zahradě, odneste je, protože houba přežívá na odumřelém dřevě.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada